Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Motorsykkel som lader på ladestasjon
Smarte energi- og klimatiltak

Elmotorsykkel

Du får 11.000 kroner i støtte til lett elmotorsykkel og 25.000 kroner til tung elmotorsykkel.

Justeringer i Enovatilskuddet høsten 2023

Enova reduserte støtten til lett elmotorsykkel fra 2. oktober. Støttesatsen ble endret fra 15.000 kroner til 11.000 kroner. 

Mer informasjon finner du her

Elmotorsykkelbilde

Kort om støttetilbudet til elmotorsykkel

Enovatilskuddet til elmotorsykkel er en støtteordning for privatpersoner som har kjøpt en elektrisk motorsykkel.

For å kjøre en lett elmotorsykkel må du være fylt 16 år og ha førerkort for klasse A1. For tung motorsykkel klasse A er aldersgrensen for førerkort 24 år. Du kan utvide til klasse A før du fyller 24 år, hvis du har hatt klasse A2 i minst to år.

Ungdommer under 18 år som skal kjøpe et kjøretøy, må få foresatte eller verge til å signere en fullmakt. Foresatte eller verge må gi en dokumentasjon på at ungdommen har tillatelse til å kjøpe kjøretøyet. 

Du kan motta støtte til kjøretøy som er nyregistrert etter 22. mars 2022. 

Kjøretøyet må være førstegangsregistrert i kjøretøysregisteret. Det vil si at du ikke kan få støtte til kjøp av et brukt kjøretøy. 

Det er du som står som registrert eier av kjøretøyet i kjøretøysregisteret, som må søke om støtte. Du kan få støtte til flere kjøretøy hvis du står registrert som eier av disse. 

For å få utbetalt støtte kreves innlogging gjennom ID-porten.

Kategorien kjøretøyet er registrert i bestemmer hvor mye du kan få i støtte. Du får 11.000 kroner i støtte til lett elmotorsykkel, og 25.000 kroner i støtte til tung elmotorsykkel. 

Prisene fra forhandlere og importører varierer en del, som for vanlige motorsykler. Vi oppfordrer til å sjekke priser gjennom søk på produktnettsider, og dialog med dem som selger aktuelle elmotorsykler. 

Du må søke via Enovas registreringsportal https://tilskudd.enova.no . For å logge deg på og få utbetalt støtte kreves innlogging via ID-porten.