Fra 2020 er det forbudt å fyre med fossil olje, men det finnes andre løsninger.

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med fossil olje. Har du fortsatt en oljefyr eller oljekamin som bruker vanlig fyringsolje eller parafin, må du altså finne noe annet å varme opp boligen med.

Det finnes mange gode alternativer, og vi gir deg oversikt over alt du trenger å vite – som hvordan du går frem og hvor mye du kan få tilbake ved å velge ulike løsninger. Du kan få støtte til flere ulike varmeløsninger som væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe, biokjel eller bio-ovn med vannkappe.

Ingen støtte til fjerning av oljefyr og -tank

Enova støtter ikke lenger fjerning av oljefyr og -tank. 

Har du spørsmål vedrørende forbudet og hva du må gjøre? Ta kontakt med din kommune. Du finner også informasjon på www.miljokommune.no eller www.miljodirektoratet.no/oljetanker.

Ønsker du å vite hvordan du går frem for å fjerne tanken kan du lese i vår kjøpsveileder om utfasing av oljefyr eller oljekamin.

Oljefri på 1-2-3

For å finne en alternativ løsning til oppvarming kan du følge tre enkle steg, og jobben er gjort.

Første skritt på veien er å finne ut hvilken ny varmeløsning du ønsker. Du som har hatt oljefyr bør gå for en løsning som utnytter radiatorene eller det vannbårne gulvsystemet du allerede har. Et alternativ er en væske-vann-varmepumpe, som enten bruker energien i jorda, berget eller sjøen til å varme huset. En luft-til-vann-varmepumpe bruker uteluft for å varme vannet som går ut i boligen. Du kan også velge å varme vannet med ved eller pellets, ved å installere en bio-ovn med vannkappe eller biokjel. Du som har en oljekamin, eller parafinkamin som den også kalles, kan erstatte den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe

Andre steg på veien er å kontakte leverandører av ny varmeløsning. Be om tilbud fra 2-3 aktører, sjekk referansene og velg det firmaet du ønsker å bruke. 

Tredje steg er å registrere alle kvitteringer hos Enova for ny varmeløsning. Du får penger tilbake innen 3-8 uker. 

Hvordan velge alternativ oppvarming?

Hvis du går over til en varmeløsning som vi støtter, får du penger tilbake samtidig som du gjør en innsats for klimaet. Du kan samtidig få en mer moderne og attraktiv bolig med økt komfort. 

Vi anbefaler at du ikke går fra fossil olje til elektrisitet, men velger en alternativ klimavennlig løsning. Elektrisiteten som frigjøres i boligmassen ved å bruke klimavennlige løsninger kan isteden brukes på områder der hvor det ikke finnes andre klimavennlige løsninger. Dette gjelder blant annet transportsektoren. 

I tillegg kan vi få effektutfordringer når mange bruker mye strøm samtidig. På samme måte som det danner seg kø som gjør at biltrafikken stopper opp i rushtiden, kan belastningen på strømnettet i slike tilfeller bli så stor at vi får strømbrudd. Hvis vi får ned strømforbruket til oppvarming av boliger har vi enda større kapasitet til å bruke dette på andre tiltak som skåner klimaet samtidig som vi sørger for at alle får tilgang til strøm når behovet er der. Derfor gir Enova støtte til andre varmekilder i boliger.

Aktuelle energitiltak som gir støtte fra Enova

Aktuelle energitiltak uten støtte fra Enova

Publisert 01.01.2020