I 2020 må du slutte å fyre med olje. Er du klar?

For å redusere klimagassutslippene blir det forbudt å fyre med fossil olje fra 2020. Har du en oljefyr eller oljekamin og fyrer med fossil olje, må du altså finne alternativ oppvarming innen 2020.

Dette kan gi mulighet til reduserte energiutgifter. Det finnes mange gode alternativer, og vi gir deg oversikt over alt du trenger å vite – som hvordan du går frem og hvor mye du kan få tilbake ved å velge ulike løsninger. 

Få støtte fram til 31. desember 2019

Vi ønsker å bidra til at du kommer raskt i gang og kutter klimagasser allerede nå. I 2019 gir vi 10 000 kroner i støtte til dem som bytter ut oljefyren med en væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe, biokjel, bio-ovn med vannkappe eller fjernvarme. I tillegg kommer støtten til ny varmeløsning. Det betyr at man totalt kan få inntil 20 000 kroner i støtte til å fjerne oljefyr og -tank og installering av ny løsning i 2019.

Har du oljekamin, får du 3 000 kr hvis du erstatter den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe.

Når forbudet trer i kraft i 2020 avsluttes støtten til oljeutfasing helt.

18-måneders periode

Arbeidet må ha blitt gjennomført i løpet av de siste 18 måneder. Dette dokumenteres med faktura datert innenfor de siste 18 månedene.

Registrering av faktura

For å få støtte må både fjerning av oljefyr- og oljetank, samt installasjon av ny varmeløsning, være ferdig gjennomført, dokumentert med faktura og søknad må være registrert og innsendt i vår elektroniske søknadsportal innen 31.12.2019.

Fyringskalkulator

Se hvor mye du kan spare og hvor lang inntjeningstiden vil være, ved å bytte ut oljefyren med alternative varmekilder.

Type oljefyr du har i dag:

Åpne/lukk beregningsverdier

Hvilken varmekilde vil du skifte til?

Alternative varmekilder som støttes:

Alternative varmekilder som ikke støttes:

Oljefri på 1-2-3

Selv om mange er blitt oljefri i god tid før forbudet, er det fortsatt tusenvis som varmer huset med fossil olje. For hver liter fyringsolje slipper disse ut 2,7 kilo CO2. Et årlig forbruk på 4.000 liter utgjør like store utslipp som 4-5 nyere personbiler gjør på et år.

Heldigvis er det enkelt å kvitte seg med oljefyren/oljekaminen og tanken. Følg tre enkle steg, og jobben er gjort.

Første skritt på veien er å finne ut hvilken ny varmeløsning du ønsker. Du som har oljefyr bør gå for en løsning som utnytter radiatorene eller det vannbårne gulvsystemet du allerede har. Et alternativ er en væske-vann-varmepumpe, som enten bruker energien i jorda, berget eller sjøen til å varme huset. En luft-til-vann-varmepumpe bruker uteluft for å varme vannet som går ut i boligen. Du kan også velge å varme vannet med ved eller pellets, ved å installere en bio-ovn med vannkappe eller biokjel

Du som har en oljekamin, eller parafinkamin som den også kalles, kan erstatte den med en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller luft-til-luft-varmepumpe. Enova gir deg pengestøtte for fjerningen av tanken og kaminen.

Andre steg på veien mot å bli oljefri, er å kontakte leverandører av ny varmeløsning og fagfolk som kan fjerne den gamle. Be om tilbud fra 2-3 aktører, sjekk referansene og velg det firmaet du ønsker å bruke. Når jobben med fjerning og installering er gjort, er du nesten ved veis ende.

Tredje steg er å melde fra til kommunen om at oljefyren er fjernet, samt å registrere alle kvitteringer hos Enova. Du får penger tilbake innen 3 uker, samtidig som hverdagen blir både mer behagelig og trygg.

Her finner du alt du trenger å vite om forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Hvordan velge alternativ oppvarming

Hvis du går over til en varmeløsning som vi støtter, får du penger tilbake samtidig som du gjør en innsats for klimaet. Du kan samtidig få en mer moderne og attraktiv bolig med økt komfort. Mange vurderer kanskje å gå over fra fossil olje til elektrisitet. Et slikt skifte støttes ikke av Enova. Vi har behov for å bruke elektrisitet på områder der hvor det ikke finnes andre klimavennlige løsninger. Dette gjelder blant annet transportsektoren. I tillegg kan vi få effektutfordringer når mange bruker mye strøm samtidig. På samme måte som det danner seg kø som gjør at biltrafikken stopper opp i rushtiden, kan belastningen på strømnettet i slike tilfeller bli så stor at vi får strømbrudd. Hvis vi får ned strømforbruket til oppvarming av boliger har vi enda større kapasitet til å bruke dette på andre tiltak som skåner klimaet samtidig som vi sørger for at alle får tilgang til strøm når behovet er der. Derfor gir Enova støtte til andre varmekilder i boliger.

Når du fjerner oljetanken kvitter du deg i tillegg med en potensiell miljøfare. Risikoen for oljelekkasje er nemlig betydelig med en oljetank nedgravd i hagen. Selv om tanken ikke har vært i bruk på mange år, er det ofte oljerester igjen. Det er viktig å huske på at du som huseier er ansvarlig for skader i forbindelse med en oljelekkasje dersom tanken begynner å lekke. I starten av 2017 var det fremdeles tusenvis av nedgravde oljetanker i Norge. Regelverket for fjerning av tank kan variere i ulike kommuner. Vi anbefaler deg derfor å sjekke reglene for håndtering av oljetanken i din kommune. 

Aktuelle energitiltak som gir støtte fra Enova

Aktuelle energitiltak uten støtte fra Enova