Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Mann og en jente som spiller Ludo

Oppgradere huset

Du som skal pusse opp huset står overfor mange valg. De to viktigste er: Skal du bare gjøre huset finere? Eller skal du ta skikkelig grep om energibruken med det samme?

Puss opp smart

Et vellykket resultat starter alltid med god planlegging. Før energioppgraderingen kan begynne, bør du derfor hyre inn en energirådgiver. Denne fagpersonen kartlegger huset, og setter et energimerke på boligen – altså en karakter på energikvaliteten. Energimerket er en del av en større energiattest. Rådgiveren lager også en energiplan med de tiltakene du bør gjennomføre for å redusere energibruken og øke bokomfort.

Les mer om energirådgivning 

Energiplanen du får vil bestå av flere tiltak som støttes av Enova. Den kan inneholde enkelttiltak som utskifting av vinduer og etterisolering, eller mer omfattende tiltak som å oppgradere bygningskroppen. Det innebærer at du forbedrer varmeisolasjonen i ytterveggene, grunnmuren, taket, vinduene og ytterdørene. Med dette får du et hus som holder bedre på varmen, sparer miljøet – og kutter utgifter.

Du sparer penger også hvis du velger en fornybar varmekilde. Valgmulighetene er mange, alt fra rentbrennende ovner til varmepumper for vannbåren varme.

Les mer om oppgradering av bygningskroppen 

For at du skal holde deg frisk, må også hjemmet ditt være sunt. Dette sørger balansert ventilasjon for. Anlegget fjerner fukt fra inneluften, og filtrerer vekk partikler og forurensning fra uteluften før den trekkes inn i boligen. Varmegjenvinneren i anlegget overfører varmen fra den gamle luften til den friske luften, slik at du får lavere energiutgifter.

En energioppgradering av boligen krever mer av deg enn en vanlig oppussing. Derfor er det viktig å huske at du sitter igjen med et hus som har steget betydelig i verdi. Kanskje noe enda viktigere er det at du sitter med et hjem det er godt å leve i.

Les mer om balansert ventilasjon 

Aktuelle tiltak som gir støtte fra Enova

Smarte tiltak som ikke er støttet

Tips til hvordan du finner en kvalifisert energirådgiver 

Enova gir kun støtte til energirådgivning hvor det kan dokumenteres at energirådgiver tilfredsstiller et av følgende kompetansekrav:

1. Energirådgiveren tilfredsstiller kompetansekravene i henhold til Energimerkeforskriften §17 og jobber i et registrert foretak med byggfaglig* virksomhet.

2. Energirådgiver er tømrermester, byggmester, byggingeniør, fagskoleingeniør eller arkitekt med fordypning bygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig* virksomhet.

3. Energirådgiveren har svennebrev som tømrer eller annen relevant byggteknisk kompetanse, jobber i et registrert foretak med byggfaglig* virksomhet og har gjennomført og bestått et av følgende kurs: 

  • «Kurs i energieffektivisering av boliger» (Lavenergiprogrammet/Enova, avholdt 2013- 18).
  • «Kurs i prosjektering av passivhus» (NTNU 2009 - 2014).
  • «Arbeider på eksisterende bygg» (Byggmesterforbundet)
  • «Energirådgiver» og/eller «Energidesign og bygningsfysikk» (Fagskolen i Vestfold og Telemark)
  • «Bygningsvern 1» og «Bygningsvern 2» (Fagskolen i Innlandet)
  • “Energirådgjevar” (Fagskulen Vestland)
  • «Energirådgiverkurs» (Norges Eiendomsakademi (NEAK))

* «Et registrert foretak med byggfaglig virksomhet» må være registrert med en byggfaglig relevant næringskode og bransjebeskrivelse i Brønnøysundregisteret. Foretakets virksomhet må omfatte tjenestetilbud rettet mot boligeiere i privatmarkedet. 

  • Å undersøke energirådgiverens hjemmeside og beskrivelse av tilbud. Hjemmesiden vil ofte angi om foretaket har de nødvendige godkjenningene.
  • Sjekke om energirådgiveren har relevante referanser fra tilsvarende oppdrag.
  • Snakke med venner og bekjente. Kanskje de har gode råd i forhold til valg av leverandør og prosessen du skal i gang med.