Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
3D-modell av balansert ventilasjon
Oppgradere huset

Balansert ventilasjon

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du installerer balansert ventilasjon i huset ditt

Justeringer i Enovatilskuddet høsten 2023

Enova reduserte støtten til Balansert ventilasjon fra 2. oktober. Støttesatsen ble redusert fra 10.000 kroner til 5.000 kroner per anlegg. 

Mer informasjon finner du her

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et balansert ventilasjonssystem i din egen helårsbolig eller fritidsbolig. Boligen må være i Norge med godkjent byggemelding før 1. juli 2010. Du får ikke støtte for å installere anlegget i et nybygg. Du får heller ikke støtte når du bytter et gammel balansert ventilasjonsanlegg med et nytt.

Ventilasjonsanlegget må ha vært kjøpt de siste 12 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig fordi vi ønsker at du får riktig installasjon av utstyret. Da får du den kvaliteten og energisparingen du betaler for. I tillegg vil du ha garantier som sikrer anlegget ditt. 

Dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Du kan få tilbake inntil 5.000 kroner når du har fått installert et balansert ventilasjonsanlegg. Skal du oppgradere en eldre bolig til dagens nivå, må et slikt anlegg som regel være en del av oppgraderingen. Da skal du få støtte fra Enova.

Les mer om hva du kan få i støtte når du gjennomfører en helhetlig oppgradering

Du kan også få tilbake inntil 5.000 kroner for en energirådgiver som kartlegger boligens energistand og lager en energiplan tilpasset din bolig.

Prisen på montering av et balansert ventilasjonsanlegg ligger på rundt 50.000 – 100.000 kroner. Størrelsen på huset og tilpasninger i forbindelse med oppgradering avgjør hvor mye du må betale. 

SINTEF Byggforsk har gjort beregninger som viser at varmetap via ventilasjon utgjør nesten 5 prosent av energibruken i Norge. Med balansert ventilasjon og en god varmegjenvinner er det mulig å redusere varmetapet med 75 prosent eller mer.

En enebolig på 180 kvadratmeter med 0,5 luftvekslinger i timen, bruker 6641 kWh i året til oppvarming. En varmegjenvinner som utnytter 80 prosent av varmen i brukt luft, vil kutte det årlige energibehovet til cirka 1.328 kWh. Det er en reduksjon på hele 5.313 kWh. Med en strømpris på 1 krone per kWh, sparer du altså 5.300 kroner i året. 

Når ventilasjonsanlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0

Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 5.000,-

Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 5000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere balansert ventilasjon med andre energitiltak. Gjør du tiltak som støttes av Enova får du penger tilbake.

Publisert 27.12.2016