Oppgradere huset

Balansert ventilasjon

Du får inntil 15.000 kroner i støtte når du installerer balansert ventilasjon i huset ditt

Endring i støtte til balansert ventilasjon fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 endres maksstøtten for balansert ventilasjon fra 15.000 kroner til 10.000 kroner.

For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 31. desember 2020.

På grunn av koronasituasjonen har Enova valgt å utsette disse endringene til 1. januar 2021.

Les hvorfor vi endrer støtten

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Mellom 70 og 90 prosent av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft, som fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i boligen. Dermed trenger du ikke bruke ekstra energi på å varme friskluften.

Ventilasjonsanlegget filtrerer uteluften og fjerner fukt. Du får lun temperatur og et sunnere inneklima – uten kald trekk og innestengt lukt. Dessuten er faren for fuktskader og kondens minimal.

Balansert ventilasjon egner seg godt for deg som:

  • Ønsker et lunere og sunnere inneklima.
  • Planlegger etterisolering, utskifting av vinduer eller andre oppgraderingstiltak.
  • Ønsker at luften filtreres før den slippes inn.
  • Er plaget av allergi eller astma, og er sensitiv for støv.

Du kan også få støtte til balansert ventilasjon i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et balansert ventilasjonssystem i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge med godkjent byggemelding før 1. juli 2010. Du får ikke støtte for å installere anlegget i et nybygg, og heller ikke når du bytter et gammel balansert ventilasjonsanlegg med et nytt.

Ventilasjonsanlegget må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. På grunn av koronasituasjonen er denne grensen utvidet til 20 måneder for søknader innsendt fra og med 24.mars til og med 31.desember.

Installasjonen skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig fordi vi ønsker at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten og energisparingen du betaler for. I tillegg vil du ha garantier som sikrer anlegget ditt. 

Dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 15.000 kroner når du har fått installert et balansert ventilasjonsanlegg. Hvis du skal oppgradere en eldre bolig til dagens nivå, må et slikt anlegg som regel være en del av oppgraderingen for at du skal få støtte fra Enova. 

Les mer om hva du kan få i støtte når du gjennomfører en helhetlig oppgradering

Du kan også få tilbake inntil 7.500 kroner for en energirådgiver som kartlegger boligens energistand og lager en energiplan tilpasset din bolig.

Hva koster det?

Prisen på montering av et balansert ventilasjonsanlegg ligger på rundt 50.000 – 100.000 kroner. Størrelsen på huset og tilpasninger i forbindelse med oppgradering avgjør hvor mye du må betale. 

Hvor mye kan jeg spare?

SINTEF Byggforsk har gjort beregninger som viser at varmetap via ventilasjon utgjør nesten 5 prosent av energibruken i Norge. Med balansert ventilasjon og en god varmegjenvinner er det mulig å redusere varmetapet med 75 prosent eller mer.

En enebolig på 180 kvadratmeter med 0,5 luftvekslinger i timen, bruker 6641 kWh i året til oppvarming. En varmegjenvinner som utnytter 80 prosent av varmen i brukt luft, vil kutte det årlige energibehovet til cirka 1.328 kWh. Det er en reduksjon på hele 5.313 kWh. Med en strømpris på 1 krone per kWh, sparer du altså 5.300 kroner i året. 

Hvordan får jeg støtte?

Når ventilasjonsanlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Gode grunner til å velge balansert ventilasjon:

  • Du får et sunnere inneklima og økt bokomfort med god isolasjon og effektivt ventilasjonsanlegg
  • Du får mer forutsigbare energiutgifter. Dette fordi du har bedre kontroll på friskluft og mengde, samtidig som tilførselen ikke påvirkes av utetemperatur og vindforhold. 
  • Du får lavere energibruk, fordi ventilasjonsanlegget gjenbruker 70-90 prosent av varmen i brukt luft.  
  • Du får temperert friskluft jevnt fordelt i boligen, og slipper kald trekk. 
  • Du får mindre risiko for kondens og fuktskader, fordi forurensende partikler fra uteluften filtreres vekk. 
  • Eventuell radonkonsentrasjon reduseres.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0

Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 15.000,-

Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 15000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere balansert ventilasjon med andre energitiltak. Gjør du tiltak som støttes av Enova får du penger tilbake.

Publisert 27.12.2016