Oppgradere huset

Oppgradering av bygningskroppen

Du får inntil 150.000 kroner i støtte når du oppgraderer bygningskroppen på huset ditt.

Støtte til oppgradering av bygningskroppen er for deg som tenker helhet når du pusser opp, og inkluderer omfattende energitiltak i oppgraderingen. Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. En slik oppgradering vil redusere varmetapet betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader. Med på kjøpet får du et lunere inneklima og økt bokomfort.

Oppgradering av bygningskroppen egner seg godt for deg som:

 • Skal i gang med en større endring av boligen.
 • Skal gjøre noe med for eksempel tak, kledning eller vinduer.
 • Har anledning til å bedre boligens energistandard.
 • Har en bolig fra 80-tallet eller eldre.
 • Ønsker å oppgradere boligen til dagens byggestandard eller høyere.
 • Ønsker et godt inneklima og lavere energiutgifter.
 • Ønsker en moderne og funksjonell bolig som krever mindre vedlikehold.

Du kan også få støtte til oppgradering av bygningskroppen i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du selv har betalt for oppgraderingen av din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

Tiltaket må være ferdigstilt og all fakturadokumentasjon må være datert innenfor de siste 18 månedene før søknadsdato. På grunn av koronasituasjonen er denne grensen utvidet til 20 måneder for søknader innsendt fra og med 24.mars til og med 31.desember.

Du må også kunne dokumentere boligens energitilstand før og etter oppgraderingen. Dette kan en energirådgiver hjelpe deg med. 

Vi anbefaler at du engasjerer en energirådgiver eller en annen fagperson med kvalifisert kompetanse i forkant av oppgraderingen. Har du ikke brukt en energirådgiver i forkant av oppgraderingen? Da kan energirådgiveren komme inn i etterkant for å beregne om oppgraderingen tilsvarer energinivå 3 eller bedre, og om du kan få støtte fra Enova. 

Les mer om energirådgivning

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 150.000 kroner når du oppgraderer bygningskroppen. Støttebeløpet er avhengig av hvilket nivå du oppgraderer til: 

 • 150 000 kr når du oppgraderer til energinivå 1 (tilnærmet passivhusnivå)
 • 125 000 kr når du oppgraderer til energinivå 2 (tilnærmet lavenerginivå)
 • 100 000 kr når du oppgraderer til energinivå 3 (tilnærmet TEK10)
Hva koster det?

Boligens tilstand og ambisjonsnivået ditt har mye å si for kostnadene ved en slik energioppgradering. Vi anbefaler deg å kontakte flere entreprenører for pristilbud og referanser. 

Hvor mye kan jeg spare?

Boligens utforming, tilstanden før oppgraderingen og hvor omfattende energitiltakene er, avgjør hvor mye du vil spare. 

For et hus fra 1970 på 160 m2 med en strømpris på 1 kr/kWh er sparepotensialet:

Energinivå 1 Passivhus:

 • 151,80 kWh/m2 per år.
 • 24.300,- kr. per år.

Energinivå 2 Lavenergi:

 • 131,60 kWh/m2 per år.
 • 21.000,- kr. per år.

Energinivå 3 TEK10:

 • 106,50 kWh/m2 per år.
 • 17.000,- kr. per år.
Hvordan får jeg støtte?

Før prosjektet settes i gang må en kvalifisert fagperson lage en energiplan som viser boligens tilstand, og hvilke energitiltak som skal forbedre energistandarden. Enova gir støtte hvis en slik tiltaksplan lages før oppgraderingen starter. Med en tiltaksplan vil du vite hva som må utføres for å få tilskudd. Planen kan også brukes som underlag når du eventuelt skal legge ut anbud.

Når oppgraderingen er gjennomført og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved all relevant dokumentasjon:

 • Energiattest fra Energimerkesystemet utført av kvalifisert energirådgiver. 
 • Attesten viser hvilket energimerket på boligen etter oppgradering.
 • Energiberegning utført av kvalifisert energirådgiver. Energiberegningen viser om den gjennomførte oppgraderingen kan gi støtte fra Enova. 
 • Kostnadsoppstilling med fakturaer som dokumenterer kostnadene, og som viser at det er brukt kvalifiserte håndverkere. 

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Merk at oppgraderingen må ha vært gjennomført i løpet av de siste 18 måneder, for at du skal ha rett til støtte. På grunn av koronasituasjonen er denne grensen utvidet til 20 måneder for søknader innsendt fra og med 24.mars til og med 31.desember.

Jobben må være gjennomført av kvalifisert entreprenør eller byggefirma i henhold til Enova sine krav. Se kriteriene. 

Gode grunner til å velge å oppgradere bygningskroppen:

 • Gir bedre inneklima og økt bokomfort.
 • Gir betydelig reduserte energikostnader, på grunn av en tettere isolasjon og et balansert ventilasjonsanlegg. Du kan spare over 50 prosent. 
 • Etterisolering av yttervegger og utskifting av dører og vinduer kan kombineres med en modernisering av boligen.
 • Større vinduer slipper inn mer dagslys.
 • Oppgradering av kjeller kan øke primærarealet – og verdien av boligen.
 • Gir bedre energimerke, som igjen øker verdien av boligen.

Tips til hvordan du finner en kvalifisert energirådgiver 

Slik finner du energirådgiveren
Energirådgiveren må ha riktige kvalifikasjoner

Enova gir kun støtte til energirådgivning hvor det kan dokumenteres at energirådgiver tilfredsstiller et av følgende kompetansekrav: 

 1. Energirådgiveren tilfredsstiller kravene til ekspert i henhold til Energimerkeforskriften §18 for yrkesbygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
 2. Energirådgiver er tømrermester, byggmester eller byggingeniør og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
 3. Energirådgiveren er tømrer og har gjennomført og bestått et av følgende kurs:  «Kurs i energieffektivisering av boliger», «Kurs i prosjektering av passivhus», «Arbeider på eksisterende bygg» (Byggmesterforbundet), «Energidesign og bygningsfysikk» (Fagskolen i Telemark). I tillegg må rådgiveren jobbe i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder. Ansvarsrett dokumenteres enten ved at foretaket har gyldig sentral godkjenning eller har erklært ansvarsrett til kommunen på blankett 5181 i løpet av de siste 12 månedene.
Det kan også være lurt
 • Å undersøk energirådgiverens hjemmeside og beskrivelse av sine tilbud. Hjemmesiden vil ofte angi om foretaket har de nødvendige godkjenningene.
 • Sjekke om energirådgiveren har relevante referanser fra tilsvarende oppdrag.
 • Snakke med venner og bekjente. Kanskje de har gode råd i forhold til valg av leverandør og prosessen du skal i gang med.

Kombinasjonsmuligheter

Det er lurt å kombinere oppgradering av bygningskroppen med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova, øker du også støttebeløpet.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0

Støttebeløp avhenger av hvilket energinivå huset er oppgradert til: 

 • Energinivå 1 gir maks 150.000 kroner 
 • Energinivå 2 gir maks 125.000 kroner
 • Energinivå 3 gir maks 100.000 kroner 
Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 150000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Publisert 27.12.2016