Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Smarte energi- og klimatiltak

Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger

Styr strømforbruket til varmtvannstanken, elbilladingen og varmekablene etter strømpris* og få inntil 10.000 kroner i støtte.

Navneendring

Dette tiltaket het tidligere "Smart strømstyring", og har fått ny drakt. Vi endret navn på tilbudet den 27. april 2023 for å tydeliggjøre hva hva som er hensikten med tiltaket.  

Elementer du bør kjenne til

Typiske spørsmål

Kan jeg få støtte?

Du kan få støtte dersom du tilfredsstiller kriteriene som stilles. For å få støtte må du sette deg godt inn i kriteriene for tiltaket. Kriteriene for støtte finner du her!

Hva får jeg støtte til?

35 prosent av utstyr- og installasjonsutgifter, maksimalt 10.000 kroner. Du får kun støtte til utstyr som du trenger for å styre dine energilagringsenheter, det vil si alt av styringsutstyr og installasjonskostnader for dette.  
 
Det som ikke støttes på dette tiltaket er selve energilageret, eksempelvis utstyr og installasjon av gulvvarme, kostnader for varmtvannstank, væske-vann-varmepumper. I tilfeller der styringsenheten er integrert i eksempelvis væske-vann varmepumpe, må du be din leverandør om et anslag på kostnader for styringsenheten i din varmepumpe.  

Hva får jeg ikke støtte til?

Vi får inn mange søknader som ikke kvalifiserer til støtte på dette tiltaket. Nedenfor ser du en oversikt over hva man ikke får støtte til på dette tiltaket* 

  • Styring av luft-til-luft-varmepumpe, panelovn eller andre varmekilder som ikke har en egen evne til å lagre energi.  
  • Styringssystem som kun styrer etter timer-innstilling støttes ikke. Det gjelder også systemer der du må gå inn og manuelt styre ditt system etter strømpris og boligens totale forbruk.  
  • Styring av energilageringsenheter i din bolig som ikke forsynes av elektrisitet. Eksempelvis vannbåren varme der vannet varmes opp av fjernvarme, bioenergi eller annet som ikke er strøm.
  • Styring ved hjelp av «smartplugg» støttes ikke. 

*Lista er ikke utfyllende. 

Hva koster det?

Det er stort spenn i hvor mye smart strømstyring koster. Et smart strømstyringssystem som er basert på abonnementsavgift og styrer f.eks. elbillading og varmekilder som allerede er forberedt for smart styring vil koste lite i anskaffelse. Men hvis du ønsker smart strømstyring av f.eks. gulvvarme, varmtvannstank og elbillading som ikke er forberedt for styring, vil det koste mer fordi det krever kjøp av utstyr og at fagfolk gjør det elektriske koblingsarbeidet.  

Hvor mye kan jeg spare?

Smart strømstyring sparer på to måter. Styringsautomatikken kan hjelpe deg å bruke mindre energi ved å redusere oppvarming og annet energibruk når du ikke trenger det. Automatikken kan også passe på at varmtvannet og gulvvarme varmes og elbilen lades når strømmen er billigst. Hvor mye du sparer vil være avhengig av hva systemet styrer, hvordan det brukes og hvordan du brukte energi før du installerte anlegget. 

Hvordan får jeg støtte?

Når styringssystemet er installert og alle kostnader er betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.  

Publisert 27.04.2023