Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Smarte energi- og klimatiltak

Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger

Styr strømforbruket til varmtvannstanken, elbilladingen og varmekablene etter strømpris og få inntil 10.000 kroner i støtte.

Hva gjør et pris- og effektstyrt energilagringssystem?

Et pris- og effektstyrt energilagringssystem styrer de største energilagrene i boligen din i sanntid etter strømpris og husets totale strømbruk. De største energilagrene i boligen er varmtvannstanken, varmekabler og elbil. Systemet gjør det gjør det mulig å lagre energi ved å:

<p><strong>Varme opp vannet i varmtvannstanken</strong> når strømmen er billig. Varmtvannstanken fungerer da som et batteri som lagrer varmen i flere timer, slik at du fortsatt har mye varmtvann når du dusjer. </p>

Varme opp vannet i varmtvannstanken når strømmen er billig. Varmtvannstanken fungerer da som et batteri som lagrer varmen i flere timer, slik at du fortsatt har mye varmtvann når du dusjer. 

<p><strong>Varme opp de elektriske varmekablene</strong> når strømmen er billig. Varmekabler i betonggulv lagrer varmen i flere timer uten at det blir kaldt.</p>

Varme opp de elektriske varmekablene når strømmen er billig. Varmekabler i betonggulv lagrer varmen i flere timer uten at det blir kaldt.

<p><strong>Lade elbilen når strømprisen er lav</strong>, og boligen ellers har et lavt strømforbruk.</p>

Lade elbilen når strømprisen er lav, og boligen ellers har et lavt strømforbruk.

Typiske spørsmål

Du kan få støtte dersom du tilfredsstiller kriteriene som stilles. For å få støtte må du sette deg godt inn i kriteriene for tiltaket. Kriteriene for støtte finner du her (PDF)

35 prosent av utstyr- og installasjonsutgifter, maksimalt 10.000 kroner. Du får kun støtte til utstyr som du trenger for å styre dine energilagringsenheter, det vil si alt av styringsutstyr og installasjonskostnader for dette.  
 
Det som ikke støttes på dette tiltaket er selve energilageret, eksempelvis utstyr og installasjon av gulvvarme, kostnader for varmtvannstank, væske-vann-varmepumper. I tilfeller der styringsenheten er integrert i eksempelvis væske-vann varmepumpe, må du be din leverandør om et anslag på kostnader for styringsenheten i din varmepumpe.  

Vi får inn mange søknader som ikke kvalifiserer til støtte på dette tiltaket. Nedenfor ser du en oversikt over hva man ikke får støtte til på dette tiltaket* 

  • Styring av luft-til-luft-varmepumpe, panelovn eller andre varmekilder som ikke har en egen evne til å lagre energi.  
  • Styringssystem som kun styrer etter timer-innstilling støttes ikke. Det gjelder også systemer der du må gå inn og manuelt styre ditt system etter strømpris og boligens totale forbruk.  
  • Styring av energilagringsenheter i din bolig som ikke forsynes av elektrisitet. Eksempelvis vannbåren varme der vannet varmes opp av fjernvarme, bioenergi eller annet som ikke er strøm.
  • Styring ved hjelp av «smartplugg» støttes ikke. 

*Lista er ikke uttømmende. 

Det er stort spenn i hvor mye smart strømstyring koster. Et smart strømstyringssystem som er basert på abonnementsavgift og styrer f.eks. elbillading og varmekilder som allerede er forberedt for smart styring vil koste lite i anskaffelse. Men hvis du ønsker smart strømstyring av f.eks. gulvvarme, varmtvannstank og elbillading som ikke er forberedt for styring, vil det koste mer fordi det krever kjøp av utstyr og at fagfolk gjør det elektriske koblingsarbeidet.  

Smart strømstyring sparer på to måter. Styringsautomatikken kan hjelpe deg å bruke mindre energi ved å redusere oppvarming og annet energibruk når du ikke trenger det. Automatikken kan også passe på at varmtvannet og gulvvarme varmes og elbilen lades når strømmen er billigst. Hvor mye du sparer vil være avhengig av hva systemet styrer, hvordan det brukes og hvordan du brukte energi før du installerte anlegget. 

Når styringssystemet er installert og alle kostnader er betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.  

Søknadsprosess Her får du noen spørsmål som vil gi deg svar på om du er kvalifisert som søker til "pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger." PS! Dette er ingen forhåndsgodkjenning av din søknad, men et steg du må gjennom for å få tilgang til vår søknadsportal.