Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Smart strømstyring for boliger
Smarte energi- og klimatiltak

Smart strømstyring for boliger

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg smarte styringssystemer for hjem eller fritidsbolig.

Strømstyring
Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Hva får jeg i støtte?

35% av utstyr- og installasjonsutgifter, maksimalt 10.000 kr. Forutsetter styringsautomatikk i boligen eller tilknytning til styringstjeneste. 

Hva koster det?

Det er stort spenn i hvor mye smart strømstyring koster. Et smart strømstyringssystem som er basert på abonnementsavgift og styrer f.eks. elbillading  og varmekilder som allerede er forberedt for smart styring vil koste lite i anskaffelse. Men hvis du ønsker smart strømstyring av f.eks. gulvvarme, varmtvannstank og elbillading som ikke er forberedt for styring vil det koste mer fordi det krever kjøp av utstyr og at fagfolk gjør det elektriske koblingsarbeidet. 

Hvor mye kan jeg spare?

Smart strømstyring sparer på to måter. Styringsautomatikken kan hjelpe deg å bruke mindre energi ved å redusere oppvarming og annet energibruk når du ikke trenger det. Automatikken kan også passe på at varmtvannet og gulvvarme varmes og elbilen lades når strømmen er billigst. Hvor mye du sparer vil være avhengig av hva systemet styrer, hvordan det brukes og hvordan du brukte energi før du installerte anlegget.

Hvordan får jeg støtte?

Når styringssystemet er installert og alle kostnader er betalt registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. 

Kombinasjonsmuligheter for smart strømstyring

Det kan være lurt å kombinere smart strømstyring med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 02.02.2022