Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
3D modell av vaskerom med signalikon over varmtvannstanken for å indikere wifi tilkobling
Smarte energi- og klimatiltak

Smart varmtvannsbereder

Du får inntil 4.000 kroner i støtte når du skaffer deg en smart varmtvannsbereder.

Smart bereder

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Målet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre smarte klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Eier du en helårs-/fritidsbolig i Norge og har selv har stått for investeringen i varmtvannsbereder med styring? Da kan du få penger tilbake. Varmtvannsberederen med styring må ha vært kjøpt de siste 12 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få tilbake inntil 4.000 kroner av totalkostnad når du investerer i en smart varmtvannsbereder.

I totalkostnaden inngår smart varmtvannsbereder, rørleggerarbeid og elektrikerarbeid. 

En smart varmtvannsbereder koster cirka 3.000– 5.000 kroner mer enn en vanlig bereder.

I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser. 

En smart varmtvannstank reduserer ikke energibruken, men passer på at vannoppvarmingen skjer i perioder på døgnet med lavest strømpris. Hvor mye du sparer avhenger av hvor mye varmtvann du bruker og hvor stor variasjonen i strømpris er. En 200 liter varmtvannsbereder lagrer ca. 14 kWh. 

Når en smart varmtvannsbereder er installert og alle kostnader er betalt registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. 

Kombinasjonsmuligheter for varmtvannsbereder

Det kan være lurt å kombinere en smart varmtvannsbereder med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 02.02.2022