Solenergi

El-produksjon

Du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Endring i støtte til el-produksjon fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 endres den faste støttesatsen til el-produksjon fra 10.000 kroner til 7.500 kroner. Satsen på 1.250 kr per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes.

For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 31. desember 2020.

På grunn av koronasituasjonen har Enova valgt å utsette disse endringene til  1. januar 2021.

Les hvorfor vi endrer støtten

El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

El-produksjon med solceller egner seg godt for deg som:

  • Ønsker å produsere egen strøm.
  • Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm.
  • Er interessert i ta i bruk ny, grønn teknologi.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Du kan også få støtte til el-produksjon i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et solcelleanlegg eller et lite vindkraftverk i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Anlegget må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. På grunn av koronasituasjonen er denne grensen utvidet til 20 måneder for søknader innsendt fra og med 24.mars til og med 31.desember.

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til el-produksjon også når du bygger nytt. 

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Selve installasjonen av anlegget gir deg 10.000 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW. Det betyr at du kan få inntil 28.750 kroner totalt. Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som for eksempel solfangere.

Hva koster det?

Et solcelleanlegg eller et lite vindkraftverk vil komme på mellom 40.000 og 130.000 kroner inkludert installasjon. Prisen er avhengig av hvor stort anlegget er.

Hvor mye kan jeg spare?

Dagens lave strømpriser gjør at sol- eller vindenergi ikke er særlig lønnsomt. Dette kan imidlertid endre seg på sikt, når flere tar teknologien i bruk. Prisen på installasjon av solceller er i ferd med å synke, men er fortsatt høy sammenliknet med mange andre teknologier.

Hvordan får jeg støtte?

Når anlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Gode grunner til å velge el-produksjon:

  • Solceller er relativt enkelt å installere og det er mange tilbydere på det norske markedet. 
  • Bruk av solceller integrert i bygningen kan erstatte fasadeplater og/eller tak.
  • Sol- og vindkraft er fornybare og miljøvennlige energiformer.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere el-produksjon med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 27.12.2016