Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
3D modell av et hus med solcellepanel på taket
Solenergi

Solcelleanlegg

Du får inntil 32.500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Målet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre smarte klimatiltak. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Du kan få penger tilbake, hvis du har fått installert et solcelleanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Du kan også få støtte til el-produksjon med vindmøller eller vannkraftverk. For å få støtte må anlegget være innkjøpt og montert i løpet av de siste 12 månedene.

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til el-produksjon også når du bygger nytt. Det forutsetter at anlegget er et tilvalg, dvs. ikke med i standardpakken. I tillegg må du ha en egen faktura som dokumenterer kostnadene til tiltakene. 

Selve installasjonen av anlegget gir deg 7.500 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kWp installert effekt, opptil 20 kW. Det betyr at du kan få inntil 32.500 kroner totalt. Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som for eksempel solfangere eller pris og effektstyrt energilagringssystem for boliger

Et solcelleanlegg vil komme på mellom 100.000 og 300.000 kroner inkludert installasjon. 

Priser vil variere ut i fra flere faktorer. Blant annet hvor mye sol det er, hvor mye av solen du selv greier å bruke, samt strømpris. Men også boligens beliggenhet, takvinkel, størrelsen og effekten på anlegget m.v. Generelt kan vi si at det er mest lønnsomt når du kan bruke mest mulig av strømmen du produserer selv.

Når strømprisen er lav er sol- eller vindenergi mindre lønnsomt. Hvor mye strøm du kan produsere avhenger av lokale forhold, klima og hvor mye skygge du får på solcellene. Prisen på installasjon av solceller er i ferd med å synke, men er fortsatt høy sammenliknet med mange andre teknologier.

Enova anbefaler at du tegner en plusskundeavtale med en kraftleverandør. Det er lurt å kontakte flere for å kunne velge en avtaletype som passer best for deg og forbruket ditt.


Når anlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Solcelle

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere solcelleanlegg med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 02.02.2022