Solenergi

Solfanger

Du får inntil 15.000 kroner i støtte når du får installert et solfangeranlegg.

Endring i støtte til solfanger fra 1. juli 2021

Fra 1. juli 2021 endres den faste støttesatsen til solfanger fra 10.000 kroner til 5.000 kroner. Satsen på 200 kr per kvm opp til 25 kvm opprettholdes.

For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 30. juni 2021.

På grunn av koronasituasjonen og stor usikkerhet i markedet har Enova valgt å utsette disse endringene til 1. juli 2021.

Les hvorfor vi endrer støtten

Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet. Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system. På denne måten kan du bruke solenergi til oppvarming. 

Solfangeranlegg egner seg for deg som:

 • Ønsker en fornybar oppvarmingskilde.
 • Har eller skal installere et vannbårent system.
 • Skal skifte varmtvannsbereder.
 • Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold.
 • Planlegger å skifte tak, kledning eller skal bygge nytt.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Du kan også få støtte til solfanger i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et solfangeranlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

Solfangeranlegget må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til et solfangeranlegg også når du bygger nytt.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Selve solfangeranlegget gir deg 10.000 kroner. I tillegg kan du få 200 kroner per kvadratmeter av anlegget, opp til 25 kvadratmeter. Det betyr at 15.000 kroner er maksimalt beløp. Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer anlegget med andre energitiltak: 

Hva koster det?

Installasjon av et solfangeranlegg for varmtvann koster fra 30.000 kroner og oppover. Ønsker du et anlegg for både varmtvann og romoppvarming, må du betale fra 60.000 kroner og oppover. Prisen bestemmes av størrelse, utforming, drift og hvordan anlegget integreres med det vannbårne systemet.

Hvor mye solfangeranlegget tåler av vær og vind, varierer fra leverandør til leverandør. Det samme gjør effektiviteten av anlegget. Vi anbefaler derfor at du forhører deg med flere leverandører og sjekker referanser før du bestemmer deg. Be om et forpliktende tilbud, som dekker prisen for både anlegget og installasjonen. 

Hvor mye kan jeg spare?

Hvor mye du sparer avhenger av blant annet beliggenhet, solforhold og hvilket anlegg du velger. Her er en oversikt som viser hvor mye du kan spare med et solfangeranlegg i ulike byer i Norge:

Mulig besparelse med solfangeranlegg for oppvarming av varmtvann:

 • Oslo: 2.570,- kr/år
 • Kristiansand: 2.670,- kr/år
 • Bergen: 2.290,- kr/år
 • Trondheim: 2.290,- kr/år
 • Tromsø: 2.040,- kr/år
 • Hammerfest: 1.840,- kr/år

Forutsetninger: 7 m2 solfanger mot sør, 45 graders helningsvinkel, varmtvannsforbruk 5.000 kWh/år og en energipris på 1 kr/kWh.

Mulig besparelse med kombinasjonsanlegg for oppvarming av varmtvann og rom:

 • Oslo: 7.800,- kr/år
 • Kristiansand: 8.700,- kr/år
 • Bergen: 6.500,- kr/år
 • Trondheim: 6.500,- kr/år
 • Tromsø: 5.600,- kr/år
 • Hammerfest: 4.900,- kr/år

Forutsetninger: 25 m2 solfanger mot sør, 60 graders helningsvinkel, varmtvannsforbruk 6.000 kWh/år, romvarme 10.500 kWh/år og en energipris på 1 kr/kWh.

Hvordan får jeg støtte?

Når solfangeranlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene dine her. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. 

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Gode grunner til å velge et solfangeranlegg:

 • Kan dekke cirka 50 prosent av varmtvann, eller 30 prosent av det totale energibehovet.
 • Etter installering går den av seg selv.
 • Er tilnærmet vedlikeholdsfritt og krever lite tilsyn.
 • Kan kombineres med for eksempel biokjel eller varmepumpe for vannbåren varme i perioder der effekten av solenergi er lavere.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere et solfangeranlegg med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 27.12.2016