Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Solfanger/solfangeranlegg
Solenergi

Solfanger

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du får installert et solfangeranlegg.

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et solfangeranlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

Solfangeranlegget må ha vært kjøpt de siste 12 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til et solfangeranlegg også når du bygger nytt.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

Selve solfangeranlegget gir deg 5.000 kroner. I tillegg kan du få 200 kroner per kvadratmeter av anlegget, opp til 25 kvadratmeter. Det betyr at 10.000 kroner er maksimalt beløp. Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer anlegget med andre energitiltak: 

Installasjon av et solfangeranlegg for varmtvann koster fra 30.000 kroner og oppover. Ønsker du et anlegg for både varmtvann og romoppvarming, må du betale fra 60.000 kroner og oppover. Prisen bestemmes av størrelse, utforming, drift og hvordan anlegget integreres med det vannbårne systemet.

Hvor mye solfangeranlegget tåler av vær og vind, varierer fra leverandør til leverandør. Det samme gjør effektiviteten av anlegget. Vi anbefaler derfor at du forhører deg med flere leverandører og sjekker referanser før du bestemmer deg. Be om et forpliktende tilbud, som dekker prisen for både anlegget og installasjonen. 

Hvor mye du sparer avhenger av blant annet beliggenhet, solforhold og hvilket anlegg du velger. Her er en oversikt som viser hvor mye du kan spare med et solfangeranlegg i ulike byer i Norge:

Mulig besparelse med solfangeranlegg for oppvarming av varmtvann:

 • Oslo: 2.570,- kr/år
 • Kristiansand: 2.670,- kr/år
 • Bergen: 2.290,- kr/år
 • Trondheim: 2.290,- kr/år
 • Tromsø: 2.040,- kr/år
 • Hammerfest: 1.840,- kr/år

Forutsetninger: 7 m2 solfanger mot sør, 45 graders helningsvinkel, varmtvannsforbruk 5.000 kWh/år og en energipris på 1 kr/kWh.

Mulig besparelse med kombinasjonsanlegg for oppvarming av varmtvann og rom:

 • Oslo: 7.800,- kr/år
 • Kristiansand: 8.700,- kr/år
 • Bergen: 6.500,- kr/år
 • Trondheim: 6.500,- kr/år
 • Tromsø: 5.600,- kr/år
 • Hammerfest: 4.900,- kr/år

Forutsetninger: 25 m2 solfanger mot sør, 60 graders helningsvinkel, varmtvannsforbruk 6.000 kWh/år, romvarme 10.500 kWh/år og en energipris på 1 kr/kWh.

Når solfangeranlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere et solfangeranlegg med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 27.12.2016