Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Vann-til-vann-varmepumpe/væske-til-vann-varmepumpe
Smarte energi- og klimatiltak

Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg

Vurderer du å investere i en væske-til-vannvarmepumpe? Da bør du vurdere å samtidig installere en akkumulatortank samt installere vannbåren varme. Du får en bonus og det gir boligen din et godt inneklima og du kan redusere strømregningen.

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Målet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre smarte klimavalg. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Eier du en bolig (helårs/fritidsbolig) og har selv stått for investeringene som er gjort, kan du få penger tilbake. Boligen må da være i Norge. Alle de tre tiltakene må være ferdig installert ila. de siste 12 månedene før søknadsdato, for å kvalifisere til støtte.

Arbeidet må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan også få støtte til “Tiltaksbonus: Vannbårent anlegg” når du bygger nytt. Det forutsetter at alle tre tiltakene er tilvalg, dvs. ikke med i standardpakken. I tillegg må du ha en egen faktura som dokumenterer kostnadene til tiltakene. Les mer om støtte til nybygg

Installerer du alle tre tiltakene i løpet av en 12 måneders periode kan du få en ekstra bonus fra Enova. Dette forutsetter at du registrerer alle tre tiltakene her.

Maksimal støtte som kan oppnås er 25 prosent av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), inntil 40 000,-. Av dette utgjør:

  • Væske-til-vann-varmepumpe: kr 10 000,-
  • Akkumulatortank: kr 5 000,-
  • Vannbåren varme: kr 10 000,-
  • Tiltaksbonus: kr 15 000,-

En væske-til-vann-varmepumpe kan koste fra 120.000 kroner og oppover, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. En akkumulatortank kan koste fra 10.000 kroner mens et vannbårent varmesystem vil normalt koste mellom 800-950 kroner per/m2 i en eksisterende bolig. I tillegg kommer prisen for selve arbeidet som må utføres og eventuelle kostnader til boring. 

Priser vil variere ut fra lokalt marked, husets størrelse, hvilke systemløsninger du velger og graden av automatisering. Kostnadene ved nybygg er langt lavere enn ved ettermontering. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser. 

Varmepumpen er det som i hovedsak bidrar til energibesparelse. Hvor mye du kan spare er avhengig av oppvarmingsbehovet ditt. Jo høyere behovet er, desto større blir besparelsene. Riktig størrelse og varmeytelse på varmepumpen, samt utforming og drift av varmeanlegget vil også påvirke besparelsene. 

En vanlig enebolig har et strømforbruk på ca. 25.000 kWh per år. Installerer du en væske-til-vann-varmepumpe kan du spare 11.100 kWh i året. Antar vi en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du totalt kunne spare omtrent 150.000 kroner i løpet varmepumpens levetid. Levetiden er som normalt 20 år.

En akkumulatortank gir ingen direkte energibesparelse. Derimot gjør tanken det mulig å lagre store mengder overskuddsenergi og sikre optimal drift av ulike typer varmeløsninger. Strømprisen vil i nær fremtid påvirkes av hvor mye strøm du bruker og når på døgnet det skjer. Da vil akkumulatortanken også bidra til å redusere strømutgiftene. Hvor store disse besparelsene blir, er avhengig av varmeløsning, bruksmønster og hvilken størrelse det er på akkumulatortanken.

Når alle tre tiltakene i anlegget er installert og alle kostnader er betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Alle tiltakene må være gjennomført og registrert samtidig i Enovas søknadsportal for å kvalifisere til bonus. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. 


Kombinasjonsmuligheter for Vannbårent varmeanlegg

Det kan være lurt å kombinere vannbårent varmeanlegg med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Tiltaksbonus

Publisert 02.02.2022