Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
3D modell av vannbåren varme
Varmepumpe

Vannbåren varme

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du legger om til vannbåren varme.

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du installerer et vannbårent varmeanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

Støtte til vannbåren varme forutsetter at du samtidig investerer i en fornybar varmekilde. Du får altså ikke støtte hvis du bruker fossil olje eller elkjel/elkassett som varmekilde. 

Det vannbårne systemet må ha vært kjøpt de siste 12 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må være i samsvar med norske lover og forskrifter. Du kan få støtte til vannbåren varme også når du bygger nytt. 

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer.

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner for omlegging til vannbåren varme. Beløpet øker hvis du samtidig installerer en av disse fornybare varmekildene:


Hvis du allerede har installert en fornybar varmekilde, kan du fortsatt få støtte. Men da må du utvide det vannbårne systemet med 50 prosent av arealet i huset. Du kan også få støtte til vannbårent system hvis du kobler deg til fjernvarme.

Et vannbårent system vil normalt koste mellom 800-950 kroner per/m2 i en eksisterende bolig. Prisen vil variere ut fra lokalt marked, husets størrelse, hvilke systemløsninger du velger og graden av automatisering. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

Hvor mye du kan spare avhenger av hvilken varmekilde du velger til det vannbårne anlegget. Her er en oversikt over varmekilder som vil kutte energibruken din betydelig:

Også boligens størrelse er med på å bestemme hvor mye du sparer. Jo høyere varmebehov, dess mer sparer du. I tillegg vil riktig størrelse, varmeytelse, utforming og drift spille inn.

Når det vannbårne anlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0
Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 10000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Kombinasjonsmuligheter - vannbåren varme

Vannbåren varme kan kombineres med ulike varmekilder. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 27.12.2016