Varmepumpe

Vannbåren varme

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du legger om til vannbåren varme.

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Det vannbåren systemet gir en jevn varme i huset, og bidrar til et behagelig og godt inneklima. Temperaturen styrer du med tradisjonelle romtermostater, eller et sentralt varmestyringssystem. Dermed kan du stille inn temperaturen du ønsker i hvert enkelt rom. Du får økt bokomfort – og et lavere energibruk.

Det vannbårne systemet fungerer sammen med ulike fornybare varmekilder, som for eksempel en luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann varmepumpe, biokjel eller solfangere.

Vannbåren varme egner seg godt for deg som:

  • Ønsker en jevn og god fordeling av varmen i hele boligen.
  • Skal foreta en større oppgradering.
  • Vurderer å bytte til en fornybar varmekilde.
  • Ønsker god bokomfort, med lun og behagelig varme.
  • Er plaget av allergi eller astma, og sensitiv for støv i luften.

Du kan også få støtte til vannbåren varme i nybygg og i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du installerer et vannbårent varmeanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge.

Støtte til vannbåren varme forutsetter at du samtidig investerer i en fornybar varmekilde. Du får altså ikke støtte hvis du bruker fossil olje eller elkjel/elkassett som varmekilde. 

Det vannbårne systemet må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. På grunn av koronasituasjonen er denne grensen utvidet til 20 måneder for søknader innsendt fra og med 24.mars til og med 31.desember.

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til vannbåren varme også når du bygger nytt. 

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer.

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner for omlegging til vannbåren varme. Beløpet øker hvis du samtidig installerer en av disse fornybare varmekildene:

Hvis du allerede har installert en fornybar varmekilde, kan du få støtte så lenge du utvider det vannbårne systemet med 50 prosent av arealet i huset. Du kan også få støtte til vannbårent system hvis du kobler deg til fjernvarme.

Hva koster det?

Et vannbårent system vil normalt koste mellom 800-950 kroner per/m2 i en eksisterende bolig. Prisen vil variere ut fra lokalt marked, husets størrelse, hvilke systemløsninger du velger og graden av automatisering. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

Hvor mye kan jeg spare?

Hvor mye du kan spare avhenger av hvilken varmekilde du velger til det vannbårne anlegget. Her er en oversikt over varmekilder som vil kutte energibruken din betydelig:

Også boligens størrelse er med på å bestemme hvor mye du sparer. Jo høyere varmebehov, dess mer sparer du. I tillegg vil riktig størrelse, varmeytelse, utforming og drift spille inn.

Hvordan får jeg støtte?

Når det vannbårne anlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene dine her. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Gode grunner til å velge vannbåren varme: 

  • Gir stor fleksibilitet: Du kan velge mellom mange ulike fornybare varmekilder. 
  • Kombinert med fornybare energikilder kan vannbåren varme øke markedsverdien på boligen din.
  • Du får mer ut av en varmepumpe hvis varmen distribueres via vannbåren gulvvarme kontra gamle radiatorer. Med gulvsystemet er det nok at temperaturen på vannet er moderat, fordi varmen fordeles på en stor flate. Lavere temperaturløft fra ute- til inneluften gjør at du sparer energi.
Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0
Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 10000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Kombinasjonsmuligheter - vannbåren varme

Vannbåren varme kan kombineres med ulike varmekilder. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 27.12.2016