Varmepumpe

Væske-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe.

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen.

En væske-til-vann-varmepumpe egner seg godt for:

 • Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
 • Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.
 • Deg som skal fjerne oljefyren.
 • Boliger med vannbårent varmesystem. Har du ikke dette, kan Enova gi deg støtte.

Du kan også få støtte til en væske-til-vann-varmepumpe i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Eier du en helårsbolig eller en fritidsbolig i Norge og du selv har stått for investeringen i varmepumpen, kan du få penger tilbake. Varmepumpen må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan også få støtte til en væske-til-vann-varmepumpe når du bygger nytt. Les mer om støtte til nybygg

Boligsameie, borettslag eller kommersiell aktør har egne støtteprogrammer

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner når du investerer i en væske-til-vann-varmepumpe. 

Hva koster det?

En væske-til-vann-varmepumpe kan koste fra 120.000 kroner og oppover, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen og eventuelle boring. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser. 

Hvor mye kan jeg spare?

Hvor mye du kan spare er avhengig av oppvarmingsbehovet ditt. Jo høyere behovet er, desto større blir besparelsene. Riktig størrelse og varmeytelse på varmepumpen, samt utforming og drift av varmeanlegget vil også påvirke besparelsene. 

En vanlig enebolig har et strømforbruk på ca. 25.000 kWh per år. Installerer du en væske-til-vann-varmepumpe kan du spare 11.100 kWh i året. Dersom vi antar en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du totalt kunne spare omtrent 150.000 kroner i løpet varmepumpens levetid, som normalt er 20 år.

Hvordan får jeg støtte?

Når varmepumpen er installert og alle kostnader er betalt registrerer du tiltaket her. Legg ved alle fakturaer relevante for tiltaket. 

Du kan velge om du vil ha pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt. Les mer om utbetaling via skatteoppgjøret 

Gode grunner til å velge en væske-til-vann-varmepumpe:

Generelt:

 • Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
 • Bergvarmepumpe, jordvarmepumpe og sjøvarmepumpe oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden. 
 • Ingen støybelastning utendørs.
 • Lang levetid.
 • Ingen lokale utslipp av partikler i motsetning til for eksempel vedfyring.
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Bergvarmepumpe:

 • Anlegget tar liten plass utendørs.
 • Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.
 • Høy og stabil temperatur på opptakskilden gir høy varmefaktor gjennom hele året.
 • Kan også levere nesten gratis kjøling om sommeren. Frostvæsken sirkuleres da til en egen viftekonvektor (radiator med innebygd vifte) i boligen.

Jordvarmepumpe:

 • Billigere enn bergvarmepumpe. Dersom en tomt likevel fylles/graves opp, kan du legge ut kollektorslangen uten ekstra kostnader. Væsken som sirkulerer i kollektorslangen henter energi fra jorden som du utnytter i varmepumpen.

Sjøvarmepumpe:

 • Det er vanligvis billigere å legge kollektorslange i sjø enn i borehull. 
 • Relativt høy og stabil temperatur på sjøvann gir høy varmefaktor gjennom hele året.
Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0
Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 10000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere en væske-til-vann-varmepumpe med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Publisert 27.12.2016