Bygge nytt

Fremtidens bolig produserer mer energi enn den bruker. Skal du bygge nytt hus eller ny hytte? Da må du finne ut om du vil følge dagens standard, eller om du vil strekke deg litt lenger.

Både du som har ambisiøse planer og du som skal følge dagens krav har mange valgmuligheter. Noe av det viktigste du gjør, er å alliere deg med en fagperson som kan hjelpe deg å ta de smarte energi- og klimavalgene.

Hvor bør jeg starte?

Det første du bør gjøre er å bestemme deg for ambisjonsnivået ditt. Enten kan du bygge etter dagens standard, eller gå et hakk opp til passivhus- eller plusshusstandard.

Boligen må ha kvalitet fra første strek. I startfasen må du derfor finne den riktige arkitekten, eller sørge for at utbyggeren vet hvordan du bygger en moderne og energieffektiv bolig.

Hvem kan hjelpe meg?

Å sjekke referanser er viktig når du skal velge en utbygger eller andre fagfolk som skal utføre arbeidet. Vær trygg på at de tar ansvar for å gjennomføre energitiltakene du har valgt.

Gjennom Enovatilskuddet får du økonomisk hjelp for de tiltakene du gjør som bygningsforskriftene ikke krever. Eksempler på slike tiltak er varmepumpe, solfanger, eller solceller. Etter at energitiltakene er gjennomført, registrerer du kvitteringene. Husk å få med alt! Det du ikke registrerer, får du heller ikke støtte til. Hvor mye penger du får igjen varierer fra tiltak til tiltak. Pengene vil være på kontoen din innen få uker.

Har du spørsmål om energitiltak? Send e-post, chat med oss eller ring oss gratis på 800 49 003

Disse energitiltakene er aktuelle for deg som skal bygge nytt hus:

Isoler ekstra

Legger du 5-20 centimeter ekstra isolasjon i gulvet, taket og ytterveggene er du på vei mot passivhusstandard. Varmen fra dere som bor i huset og de elektriske apparatene tas bedre vare på med god isolasjon, noe som betyr at dere kan bruke mindre energi til oppvarming. 

Bygg tett konstruksjon

Luftlekkasjer og kuldebroer har skylden for at mange hus har varmetap, trekk og kalde gulv og vegger. Luftlekkasjer er varm luft som lekker ut og kald luft som trekker inn. Dette er ikke bare ubehagelig – det øker også risikoen for sopp og råte. Kuldebroer er felter i bygningskonstruksjonen med dårlig isolasjon, som blant annet fører til kondens. Med tett konstruksjonen slipper du dette.

Sett inn superisolerte vinduer og dører

U-verdien på vinduene inkludert karm og ramme avgjør hvor god varmeisolasjonen er. Etter dagens krav skal vinduene ha en U-verdi på 0,8 til 1,2. Velger du vinduer med U-verdi 0,8 vil varmetapet reduseres med over 30 prosent sammenlignet med minstekravet.

​Installer fornybar varmekilde med vannbåren varme

Du sparer både penger og miljøet hvis du velger en fornybar varmekilde. Hvis du installerer vannbåren varme når du bygger nytt, har du mange fornybare oppvarmingsløsninger å velge mellom. Det vannbårne systemet kan for eksempel kombineres med et solfangeranlegg, slik at solen er med på å varme opp vannet som sendes rundt i huset. 

Installer varmestyringssystem

Du får kontroll på energien som går til varme, ventilasjon og belysning med et varmestyringssystem. Systemet kan automatisk senke temperaturen på natta og når ingen er hjemme, og skru av lysene på dagtid.

Les mer om varmestyringssystem 

Produser din egen elektrisitet

Fremtidens bolig produserer mer energi enn den bruker. Du kan utnytte naturens egen energi ved å installere et solcelleanlegg eller et lite vindkraftverk. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

Les mer om el-produksjon  

Aktuelle energitiltak for deg som skal bygge nytt