Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Moderne bolig med som er brun

Bygge nytt

Fremtidens bolig produserer mer energi enn den bruker. Skal du bygge nytt hus eller ny hytte? Da må du finne ut om du vil følge dagens standard, eller om du vil strekke deg litt lenger.

Disse energitiltakene er aktuelle for deg som skal bygge nytt hus:

Legger du 5-20 centimeter ekstra isolasjon i gulvet, taket og ytterveggene er du på vei mot passivhusstandard. Varmen fra dere som bor i huset og de elektriske apparatene tas bedre vare på med god isolasjon. Det betyr at dere kan bruke mindre energi til oppvarming.

Luftlekkasjer og kuldebroer har skylden for at mange hus har varmetap, trekk og kalde gulv og vegger. Luftlekkasjer er varm luft som lekker ut og kald luft som trekker inn. Dette er ikke bare ubehagelig – det øker også risikoen for sopp og råte. Kuldebroer er felter i bygningskonstruksjonen med dårlig isolasjon, som blant annet fører til kondens. Med tett konstruksjonen slipper du dette.

U-verdien på vinduene inkludert karm og ramme avgjør hvor god varmeisolasjonen er. Etter dagens krav skal vinduene ha en U-verdi på 0,8 til 1,2. Velger du vinduer med U-verdi 0,8 vil varmetapet reduseres med over 30 prosent sammenlignet med minstekravet.

Du sparer både penger og miljøet hvis du velger en fornybar varmekilde. Hvis du installerer vannbåren varme når du bygger nytt, har du mange fornybare oppvarmingsløsninger å velge mellom. Det vannbårne systemet kan for eksempel kombineres med et solfangeranlegg. Da vil solen være med på å varme opp vannet som sendes rundt i huset. 

Du får kontroll på energien som går til varme, ventilasjon og belysning med et varmestyringssystem. Systemet kan automatisk senke temperaturen på natta og når ingen er hjemme, og skru av lysene på dagtid.

Les mer om varmestyringssystem 

Fremtidens bolig produserer mer energi enn den bruker. Du kan utnytte naturens egen energi ved å installere et solcelleanlegg eller et lite vindkraftverk. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

Les mer om el-produksjon

Aktuelle energitiltak for deg som skal bygge nytt