Privat

Borettslag og sameier

Enova har virkemidler som kan benyttes både av profesjonelle boligbyggelag/boligselskaper, og beboere i disse. Det er viktig å sette seg grundig inn i kriteriene før man begynner en søknadsprosess.

Om støtte til andelseiere

Noen av energitiltakene Enova støtter gjennom Enovatilskuddet, er også aktuelle for enheter i boligsameier/borettslag. Her går støtten direkte til boligeier, inkluderer energitiltak som avtrekksvarmepumpe og balansert ventilasjon. Tiltaket kan registreres i ettertid, innen gitte frister.

Om støtte til boligbyggelag/boligselskaper

Flere  støtteprogrammer for virksomheter kan være aktuelle for denne målgruppen, og under ser du de mest relevante tilbudene for boligbyggelag/boligselskaper. Husk at søknad om støtte til slike tiltak må inn til Enova før prosjektet igangsettes. 

Aktuelle tilbud for boligbyggelag og boligselskaper

Aktuelle tilbud andelseiere