For energirådgivere

Dette er en side for deg som allerede er energirådgiver, eller ønsker å tilby denne tjenesten til boligeiere. Her kan du lese om Enovas støtte til boligeiere som ønsker å leie inn en energirådgiver. Du ser også hvilke kompetansekrav som kreves for å stå registrert i Enovas energirådgiverregister. Oppfyller du kravene kan du registrere deg som energirådgiver på denne siden.

Hva er en energirådgiver?

En energirådgiver er en viktig fagperson for boligeiere som vurderer en større energioppgradering av boligen sin. 

En energirådgiver skal kunne gi kompetente råd og kyndig veiledning om energioppgradering av boligen.

Enova gir tilskudd til boligeiere som ønsker å gjennomføre energirådgivning. For å få tilskudd kreves det at en godkjent energirådgiver gjennomfører en befaring av boligen for å vurdere hvordan boligen kan energioppgraderes, og høre hva boligeieren ønsker å gjennomføre. Energirådgiver skal basert på befaringen registrere boligens energimerke i Energimerkesystemet (EMS) og utføre energiberegninger som viser boligens energitilstand før oppgradering og estimert energitilstand etter planlagte tiltak.

Kompetansekrav til energirådgivere

For å stå oppført i rådgiverregisteret og for at boligeier skal få støtte må du som energirådgiver dokumentere at du tilfredsstiller et av følgende kompetansekrav: 

  1. Energirådgiveren tilfredsstiller kravene til ekspert i henhold til Energimerkeforskriften §18 for yrkesbygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
  2. Energirådgiver er tømrermester, byggmester eller byggingeniør og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
  3. Energirådgiveren er tømrer og har gjennomført og bestått et av følgende kurs:  «Kurs i energieffektivisering av boliger», «Kurs i prosjektering av passivhus», «Arbeider på eksisterende bygg» (Byggmesterforbundet), «Energidesign og bygningsfysikk» (Fagskolen i Telemark). I tillegg må rådgiveren jobbe i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder. Ansvarsrett dokumenteres enten ved at foretaket har gyldig sentral godkjenning eller har erklært ansvarsrett til kommunen på blankett 5181 i løpet av de siste 12 månedene.

Disse kompetansekravene må oppfylles for at boligeiere som benytter dine tjenester kan få støtte gjennom tiltaket «Energirådgivning» i Enovatilskuddet. 

Registrering som energirådgiver i Enovas rådgiverregister?

Enovas rådgiverregister viser energirådgiverforetak som oppfyller kompetansekravene ovenfor. Fyll inn din kontaktinformasjon og last opp dokumentasjon på din personlige kompetanse og for firmaet der du jobber i i skjemaet fra lenken under. 

GÅ TIL REGISTRERINGSSKJEMA

Merk at du som registrert energirådgiver opptrer på egne vegne og ikke som rådgiver for Enova.  

Historier

Publisert 20.08.2020