Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
3D modell av hus med utklipstavle foran med rapport om hvordan få bedre energimerke på bolig

For energirådgivere

Dette er en side for deg som allerede er energirådgiver, eller ønsker å tilby denne tjenesten til boligeiere.

Ønsker du å stå oppført i rådgiverregisteret, og at boligeier skal få støtte? Da må du som energirådgiver dokumentere at du tilfredsstiller et av følgende kompetansekrav: 

1. Energirådgiveren tilfredsstiller kompetansekravene i henhold til Energimerkeforskriften §17 og jobber i et registrert foretak med byggfaglig* virksomhet.

2. Energirådgiver er tømrermester, byggmester, byggingeniør, fagskoleingeniør eller arkitekt med fordypning bygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig* virksomhet.

3. Energirådgiveren har svennebrev som tømrer eller annen relevant byggteknisk kompetanse, jobber i et registrert foretak med byggfaglig* virksomhet og har gjennomført og bestått et av følgende kurs: 

  • «Kurs i energieffektivisering av boliger» (Lavenergiprogrammet/Enova, avholdt 2013- 18).
  • «Kurs i prosjektering av passivhus» (NTNU 2009 - 2014).
  • «Arbeider på eksisterende bygg» (Byggmesterforbundet)
  • «Energirådgiver» og/eller «Energidesign og bygningsfysikk» (Fagskolen i Vestfold og Telemark)
  • «Bygningsvern 1» og «Bygningsvern 2» (Fagskolen i Innlandet)
  • “Energirådgjevar” (Fagskulen Vestland)
  • «Energirådgiverkurs» (Norges Eiendomsakademi (NEAK))

* «Et registrert foretak med byggfaglig virksomhet» må være registrert med en byggfaglig relevant næringskode og bransjebeskrivelse i Brønnøysundregisteret. Foretakets virksomhet må omfatte tjenestetilbud rettet mot boligeiere i privatmarkedet. 

Disse kompetansekravene må oppfylles for at boligeiere som benytter dine tjenester kan få støtte gjennom tiltaket «Energirådgivning» i Enovatilskuddet. 

Registrering som energirådgiver i Enovas rådgiverregister?

Enovas rådgiverregister viser en oversikt over energirådgivere som oppfyller kompetansekravene ovenfor. Formålet med registeret er å gi privatboligeiere en oversikt over kompetente rådgivere i sitt nærområde, og skal samlet gi en oversikt over energirådgivere over hele landet. 

Registeret er kun rettet mot privatboligeiere som ønsker å leie inn energirådgiver for energikartlegging av egen bolig(småhus), og er ikke rettet mot næringsaktører/bedrifter.  

Ingen godkjenningsordning

Oppføringen i energirådgiverregisteret er ikke en godkjennings- eller sertifiseringsordning, men viser en oversikt over energirådgivere som har dokumentert at de oppfyller Enovas kompetansekrav. Ut over dette utøver Enova ingen godkjenning eller kvalitetskontroll på arbeidet som utføres av rådgiveren. Merk at du som registrert energirådgiver opptrer på egne vegne og ikke som rådgiver for Enova.  

I skjemaet skal kontaktinformasjon fylles ut og dokumentasjon på din personlige og firmaets kompetanse skal lastes opp. Skjemaet finner du i lenken under. 

Registreringsskjema

Historier

Publisert 20.08.2020