Klimapris til Østfold-firma

Dyktige håndverkere og ivrige leverandører bidro til at norske boligeiere i fjor gjennomførte 6.400 energitiltak med støtte fra Enova. Den aller største bidragsyteren var Energiverket AS, som nå hedres med prisen Årets Enovatilskudd-bedrift 2016.

– Dette er en stor anerkjennelse for oss. Vi brenner for det vi driver med, og alle som jobber i Energiverket har virkelig stått på for å få folk til å velge energivennlige løsninger. Da er det veldig hyggelig at det blir lagt merke til. For oss er det veldig spesielt å vinne det vi mener er den tyngste prisen vi kan få i vår bransje i Norge, sier daglig leder Richard Granskogli.

Firmaet har hovedsete på Råde i Østfold, men har også en egen avdeling i Vestfold.

Gratulasjoner

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og deler ut prisen Årets Enovatilskudd-bedrift til det firmaet de mener har gjort størst innsats for å fremme energi- og klimavennlige løsninger i norske boliger. Bedriftene vurderes både etter hvor mange tiltak de har gjennomført, hvor fornøyde kundene er og hvordan de skaper oppmerksomhet om energi- og klimatiltak boligeierne kan gjøre.

– I lavutslippssamfunnet bor vi klimanøytralt og bruker minst mulig strøm til oppvarming. Gjennom den rettighetsbaserte ordningen Enovatilskuddet stimulerer vi folk til å gjøre energitiltak hjemme, og bidrar på den måten til at flere gode løsninger kommer ut i markedet. Dette klarer vi ikke alene. Vi er helt avhengig av gode samarbeidspartnere som Energiverket. Konkurransen om å bli Årets Enovatilskudd-bedrift var hard i år, men Energiverket skåret høyt på alle punkter, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Bilde av styreleder Arne Hellum og daglig leder Richard Granskogli Styreleder Arne Hellum og Daglig leder Richard Granskogli i Energiverket, under årets Enovakonferanse

Det er ikke bare fra Enova det vanker gratulasjoner. Også fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold verdsetter prisen.

– Jeg blir både stolt og glad når Østfold-bedrifter utmerker seg og blir lagt merke til på nasjonalt plan. Spesielt er det gledelig at en av våre bedrifter får utmerkelser innenfor miljø- og klimaområdet. Østfold har tatt mål av seg til å bli ledende innenfor det grønne skiftet og å utnytte dette til å utvikle ny næring. Det er derfor med stor glede jeg vil gratulere Energiverket med utmerkelsen Årets Enovatilskudd-bedrift, sier fylkesordføreren.

Fornøyde kunder

Daglig leder Richard Granskogli i Energiverket trekker fram flere årsaker til at de har lyktes så godt i dette markedet.

– For det første har vi mange gode samarbeidspartnere i blant annet Norges Varmepumpeforening, Klima Østfold og Enova. For det andre har vi satset mye på både på digital og tradisjonell markedsføring. Vi har blant annet annonsert både på kinoer og fotballstadioner, i tillegg til aviser og på nett. Vi har også laget en egen brosjyre med informasjon om produktene våre og Enovatilskuddet som vi delte ut 13.000 eksemplarer av i fjor, forteller han.

Om Granskogli skal trekke fram den aller viktigste suksessfaktoren, er svaret likevel klart:

– Det vi virkelig har lykkes med, og som har gitt oss desidert flest nye kunder, er naturlig nok våre eksisterende kunder. Via disse får vi navn på nye potensielle kunder, og selvfølgelig er en anbefaling fra en fornøyd kunde verdt mer enn all verdens markedsføring.

Økning

Granskogli tror framtiden til firmaet er minst like lys.

– Det finnes mange oljefyrer der ute som skal erstattes og i tillegg ser vi en økende tendens mot klimariktige løsninger hos de som bygger nytt. I fjor økte varmepumpesalget i Norge med 12 prosent fra 2015. Med de gode støtteordningene fra Enova bør dette gå veien, sier Granskogli

Bilder fra markeringen i Råde

Markedsdirektør Kvam i Enova tror også på en god framtid for leverandører som tar energi og klima på alvor.

– Om vi ser på utbetalingene gjennom Enovatilskuddet ga vi støtte til nesten 70 prosent flere energitiltak i boliger i 2016 enn i 2015. Grønne tjenester er noe som nordmenn bare vil etterspørre mer og mer av på ferden mot lavutslippssamfunnet, sier hun.

Den offisielle overrekkelsen av prisen fant sted i Energiverkets hovedkontor på Råde onsdag 1. mars. I tillegg til representanter fra Enova og Energiverket, var fylkesordfører Ole Haabeth, ordfører René Rafshol og representanter for Klima Østfold og Norsk Varmepumpeforening til stede. 

Bestill gratis salgspakke

For oss handler det om å redusere energibruk og klimagassutslipp. For kundene dine betyr det økt bokomfort og enda en grunn til å velge energismart. For deg betyr det økt salg og flere kunder.

Bestill gratis salgspakke i dag, og kom i gang med å rådgi kundene om energismarte valg.

Bestill her

Publisert 06.03.2017 av Enova

Kostnader og støttesatser kan ha endret seg siden historien ble skrevet.