Endrede støttesatser fra 1. januar 2021

Enova har tidligere varslet at støtten til luft-til-vann varmepumpe og avtrekksvarmepumpe  avvikles 1. april og at flere andre støttesatser reduseres samtidig. På grunn av koronasituasjonen har Enova nå valgt å utsette disse endringene ytterligere, til 1. januar 2021. 

Les mer om bakgrunnen for dette her.

Flere av tiltakene Enova støtter i boligmarkedet viser en positiv utvikling. – Hovedhensikten med Enovatilskuddet er å gi nødvendig starthjelp til gode og energieffektive løsninger som trenger et lite puff for å etablere seg i markedet. En viktig del av jobben vår er å vurdere når disse teknologiene kan klare seg i markedet med mindre hjelp og når de kan stå helt på egne bein. Vi mener de justeringene vi gjør nå kommer på et riktig tidspunkt med tanke på markedsutviklingen for de berørte teknologiene. Dette gir oss samtidig rom til å støtte andre gode boligtiltak, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

Følgende energitiltak endres fra 1. januar 2021:  

  • Støtten fjernes til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe
  • Maksimal støtte til balansert ventilasjon endres fra 15.000 kroner til 10.000 kroner
  • Den faste støttesatsen til solfanger endres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner. Satsen på 200 kroner per kvm opp til 25 kvm opprettholdes
  • Den faste støttesatsen til el-produksjon endres fra 10.000 kroner til 7.500 kroner. Satsen på 1.250 kroner per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes

Forlenger fristen for gjennomføring

Enova opprettholder også den forlengede fristen for gjennomføring av tiltak. Tidligere måtte tiltaket være ferdigstilt, og all fakturadokumentasjon være datert i løpet av de siste 18 månedene før søknadsdato. Fra og med 24. mars ble denne perioden utvidet til 20 måneder. Dette gjelder frem til 1. januar 2021 og for alle de 13 tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet.

For å få gjeldende støttesatser må arbeidet ha blitt gjennomført i løpet av de siste 20 måneder. Dette dokumenteres med faktura datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato. 

Tiltakene må også være ferdig gjennomført, dokumentert med faktura og søknad må være registrert og innsendt i Enovas elektroniske søknadsportal senest 31. desember 2020