Få støtte til energitiltak på hytta

Det er nå mulig for eiere av fritidsboliger å benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere.