Få støtte til energitiltak på hytta

Det er nå mulig for eiere av fritidsboliger å benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere.

Av de 465 000 fritidsboligene i Norge, er cirka 75 prosent knyttet til strømnettet. Samtidig stiller stadig flere tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme. I typiske hytteområder kan det skape utfordringer for det lokale strømnettet som ikke er dimensjonert for dette. 

- Om flere hytteeiere gjennomfører energitiltak som avlaster nettet, så kan det bidra til å redusere belastningen, sier Gunnel Fottland, utviklingssjef for energiforsyning og sluttbruk i Enova.

16 tiltak

Solceller, varmestyringssystem, oppgradering av bygningskroppen og vannbårne varmepumper er blant de 16 energitiltakene eierne av fritidsboliger nå kan få penger tilbake for. Enova er spesielt opptatt av å stimulere til effektutjevnende tiltak.

– Hovedutfordringen i hytteområdene er ikke den totale energibruken, men at mange bruker mye strøm samtidig. Når de kommer på hytta fredag ettermiddag, skal den varmes opp, kanskje setter de også på induksjonskomfyren for å lage seg middag, og el-bilen på lading. Om det lokale strømnettet ikke tåler belastningen, får vi strømbrudd, sier Fottland.