Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Nå har den grønne omstillingen virkelig fått fart

Enovas bidrag til utslippskutt i 2023 ble på 392.000 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende fire millioner færre flyreiser fra Trondheim til Oslo. Les mer om resultatene i Enovas nye Årsrapport.

GÅ TIL ÅRSRAPPORTEN 2023
Nå har den grønne omstillingen virkelig fått fart Nå har den grønne omstillingen virkelig fått fart

Våre tilbud til næringslivet

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon, og skaper nye verdier. Enova ønsker flere innovative energi- og klimaløsninger, og har flere målrettede støttetilbud. Noen av disse tilbudene finner du snarvei til nedenfor, men full oversikt ligger under knappen "Se alle støttetilbud".

Aktuelt med tiltak hjemme? Se våre råd og støttemuligheter

Det er mange som planlegger for oppussing i boligen. Høye strømpriser gjør det mer aktuelt å tenke på energi når du først skal sette i gang. Vi har noen enkle råd for hvor du kan begynne. På våre sider kan du også søke støtte fra Enovatilskuddet, en støtteordning for privatpersoner. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak. Husk at tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson. Se hvilke muligheter som er aktuelle for deg.