Søk

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet

Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.

Styrk din konkurransekraft i transportsektoren

Utforsk mulighetene for din næring.

Hvorfor Enova?

Fortsatt finnes ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet. Det må satses mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Det er her Enova kommer inn i bildet.

Les mer

Bli inspirert

Enova har siden starten i 2001 støttet tusenvis av bedrifter og boligeiere over hele landet.

Møt noen bedrifter