Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Batteri i nullutslippsskip
Sjøtransport

Batteri i nullutslippsskip

Dette programmet retter seg mot aktører som ønsker å ta det neste steget innen benyttelse av elektrifisering som nullutslippsteknologi i skip.

Søknadsfrist og viktig informasjon

Søknadsfrist er 28.mai. 

Det planlegges en runde til i år med søknadsfrist høsten 2024. 

Se viktige dokumenter nedenfor. Vi oppfordrer til å lese nøye gjennom programkriteriene før du starter søknadsprosessen. 

Competitive bidding

Vi tilbyr investeringsstøtte gjennom konkurranse i tråd med rammene for såkalt «competitive bidding», hvor de innsendte søknadene konkurrerer mot hverandre. Denne konkurranseordningen er definert i det europeiske gruppeunntaket for statsstøtte (GBER). 

Ved konkurransebaserte utlysninger er det ikke tillatt med direkte dialog mellom søker og Enova. Svar på eventuelle henvendelser må derfor skje i form av offentlig tilgjengelig informasjon, og vi samler disse fortløpende i siden for ofte stilte spørsmål

Nøkkelinformasjon

Dette sammendraget er laget for å gi en rask oversikt over programmet. For detaljer og mer presis informasjon last ned «Programkriteriene» lengre ned på siden eller besøk siden for «Ofte stilte spørsmål».

Dere kan få støtte til å dekke deler av merkostnadene for å bygge et skip som har batteri som hovedenergibærer hvor minimum 50 % av tilført energi kommer fra lading. Man kan også få støtte til nødvendig ladeinfrastruktur for skipet. 

Merk: Det er ikke mulig å få støtte til fritidsfartøy i dette programmet. 

For å kunne søke støtte fra Enova må søker være en næringsaktør registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Søkeren må også oppfylle alle krav i programkriteriene for å kunne motta statsstøtte. Søker er den som skal gjennomføre investeringen. 

Dersom det er flere virksomheter som står bak en søknad (et konsortium) skal én av disse stå som ansvarlig for søknaden og kontraktsinngåelsen med Enova. Denne representerer de øvrige virksomhetene bak søknaden. Alle deltakerne i konsortiet må være virksomheter registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. 

Dere kan få dekket opp til 80% av merkostnadene til skipet og opp til 60% av kostnadene til ladeanlegget. Det totale støttebehovet kan være opp til 100 millioner kroner pr. skipsprosjekt. Hvis det søkes om flere skip som er avhengige av hverandre for å bli realisert, anses disse som ett prosjekt og maksimalt støttebeløp er 100 MNOK samlet for disse skipene. 

Tildelingen av støtte er basert på konkurranse, hvor prosjektene rangeres på kostnadseffektivitet i forhold til batteristørrelse og grad av energieffektivisering. De prosjektene som rangeres høyest på rangeringskriteriet vil bli tildelt støtte, frem til rammen for utlysningsrunden er brukt opp.

Dere søker i Enovas søknadsportal som du finner link til på programmets nettside. Husk å bruke oppdaterte maler som du finner på samme sted!

Første søknadsfrist er 28.mai. 

Det planlegges en runde til i år med søknadsfrist høsten 2024. 

Det planlegges med 2-3 søknadsfrister pr. år. 

Den viktigste informasjonen finner du i programkriteriene og på programmets nettsider, inkudert "Ofte stilte spørsmål". Er det noe du ikke finner svar på hjelper vi i Enova gjerne. Da må du sende oss et spørsmål via spørsmålsskjemaet og vi vil fortløpende oppdatere "Ofte stilte spørsmål". 

Nei, det tillates ikke at prosjekter som tidligere har fått støtte til det samme kostnadsgrunnlaget kan søke på nytt i dette programmet. For å søke på nytt må man si fra seg/kansellere tidligere støte vedtatt hos Enova. 

Viktige dokumenter for deg som søker

Vi oppfordrer til å lese nøye gjennom dokumentene nedenfor før du begynner søknadsprosessen.