Bilde av kollegaer i et møte

Om Enova

Vi er et statsforetak, lokalisert i Trondheim. Eierskapet forvaltes av Klima- og miljødepartementet (KLD). KLD utsteder oppdragsbrevet vårt og mottar rapporteringen vår. Det er Klima- og miljødepartementet som ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
doc_657_7.JPG
Aktivitetene våre skal rettes mot senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon.
Enovakurven