Om Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.
På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Skal vi få til dette, må vi satse mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Vi har nemlig ennå ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet, og de nye løsningene må ikke bare være bærekraftige. De må også bli økonomisk levedyktige.
Det skjer ikke av seg selv. Det er her Enova kommer inn i bildet.
Bilde av en plante i en trestubbe
Siden oppstarten i 2001 har vi bidratt til å realisere mange tusen prosjekter. Disse prosjektene har gitt reduksjon både i energibruk og klimautslipp.
Bilde av en plante i en trestubbe

Økonomisk støtte

Vi har en rekke støttetilbud til både bedrifter og privatpersoner.

Rådgiving

Gode råd er ikke dyre – de er helt gratis. Hos rådgivingstjenesten vår kan du stille små og store spørsmål til noen av landets fremste energirådgivere. Vi er tilgjengelige på telefon, chat og e-post. Her kan vi hjelpe både bedrifter og privatpersoner med spørsmål om blant annet energieffektivisering, fornybar energi og energiteknologi.

Bilde av brensel
Vi investerer i energi- og klimatiltak som gir flere nye teknologiløsninger og flere brukere av kjent teknologi.
Bilde av brensel