Sitemap
Søk
LOGG INN

Om Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier.
På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Skal vi få til dette, må vi satse mye sterkere på innovasjon og teknologiutvikling. Vi har nemlig ennå ikke alle løsningene vi trenger for lavutslippssamfunnet, og de nye løsningene må ikke bare være bærekraftige – de må også bli økonomisk levedyktige.
Det skjer ikke av seg selv. Det er her Enova kommer inn i bildet.

Hva gjør Enova?

For den enkelte bedrift kan det være kostbart og risikabelt å ta i bruk de nyeste og mest klimavennlige teknologiene. Da kan Enova bidra økonomisk, slik at prosjektene likevel lar seg gjennomføre. Enova investerer årlig over to milliarder kroner av fellesskapets midler i løsninger som er med på å bygge morgendagens grønne Norge.

Bilde av en plante i en trestubbe
Siden oppstarten i 2001 har vi bidratt til å realisere mer enn 7000 prosjekter med en samlet besparelse på over 22 TWh energi.

Vi er langt ifra i mål. Også framover skal vi bidra til at Norge reduserer klimagassutslippene og utvikler ny energi- og klimateknologi. Vi skal fortsatt være her for å hjelpe flere ideer ut i markedet, og gjøre vårt for at innovasjonene øker både i omfang og fart.

Hver og en har en viktig jobb å gjøre for at Norge skal bli et livskraftig lavutslippssamfunn. Bli med oss på ferden. Vi gleder oss.

Hva kan Enova bidra med?

Økonomisk støtte

Vi har en rekke støttetilbud til både bedrifter og privatpersoner.

Rådgiving

Gode råd er ikke dyre – de er helt gratis. Hos rådgivingstjenesten vår kan du stille små og store spørsmål til noen av landets fremste energirådgivere. Vi er tilgjengelige på telefon, chat og e-post, og kan hjelpe både bedrifter og privatpersoner med spørsmål om blant annet energieffektivisering, fornybar energi og energiteknologi.

Hvem kan få penger fra Enova?

Bedrifter

Enova kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. Investeringsstøtte fra oss bidrar til å realisere prosjekter innenfor alle sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter, som for eksempel industri, landtransport, maritim transport og bygg og eiendom. Pengene skal gå til framtidsrettede tiltak som er med på å ta Norge til lavutslippssamfunnet. Derfor investerer vi tungt i energi- og klimatiltak som gir flere nye teknologiløsninger og flere brukere av kjent teknologi. 

For at en bedrift skal få støtte fra Enova, må støtten være nødvendig for gjennomføringen av prosjektet. Enova kan med andre ord ikke støtte tiltak som ville blitt gjennomført uten økonomisk støtte, og derfor heller ikke prosjekter som allerede har startet. For å sikre utnytte fellesskapets midler best mulig, er det dessuten viktig at Enova ikke bidrar med mer støtte enn nødvendig. Støtten skal være tilstrekkelig til at prosjektet blir gjennomført, men ikke høyere.

Enova kan bidra i prosjekter innen energi- og klimateknologi fra pilotfasen til kommersialisering, slik at bedrifter kan prøve ut teknologier og vise at de fungerer under normale driftsforhold. I tillegg bidrar vi til at flere tar i bruk kjente teknologier.

Bilde av brensel
Vi investerer i energi- og klimatiltak som gir flere nye teknologiløsninger og flere brukere av kjent teknologi.

Privatpersoner

Gjennom Enovatilskuddet kan du få penger tilbake for en rekke energitiltak hjemme, enten du oppgraderer boligen eller bygger ny bolig. Vi gir tilskudd til en rekke ulike tiltak. Du kan også få støtte til å få kartlagt hvilke energitiltak som egner seg best for akkurat din bolig.

Hva har Enova oppnådd?

Enovas rolle er å drive bransjene i Norge framover i retning av lavutslippssamfunnet. Så snart vi har bidratt til et varig løft på et område, går vi i gang med å hjelpe til med neste krafttak.

Tidligere, da luft-til-luft-varmepumper først kom på markedet, støttet Enova kjøp av slike varmepumper. Kostnaden var høy og etterspørselen lav, og støtten bidro til at flere skaffet seg varmepumpe. På den måten økte produksjonen, og teknologien ble rimeligere og mer tilgjengelig for folk flest. I dag er luft-til-luft-varmepumper et av de mest populære energitiltakene i norske hjem, og støtte fra Enova er ikke lenger nødvendig. Derfor bruker vi i stedet ressursene på andre energiløsninger i hjemmet som trenger vår drahjelp for å kunne stå på egne bein.

DJI_0003_Gradet_vs2.jpg

Et annet eksempel på hvordan Enova bidrar til at markedene utvikler seg i riktig retning, er vår satsing på passivhus mellom 2010 og 2013. Vi startet med en modig visjon om at alle nybygg skulle være på passivhusnivå i 2020. I de drøye tre årene passivhusprogrammet eksisterte, investerte Enova nesten 1 milliard kroner i totalt 567 byggeprosjekter, og passivhus har gått fra å være en godt skjult hemmelighet til å bli en allmenn standard.

Dagens satsinger inkluderer prosjektet «Smarte målere – smartere forbrukere», hvor vi og kraftbransjen samarbeider med mål om at de nye digitale strømmålerne som kommer skal føre til strømsparing i norske hjem. I transportsektoren prøver vi blant annet å framskynde elektrifiseringen av sjøfarten, gjennom å støtte dem som går foran i det vi kan kalle batterirevolusjonen til sjøs, som for eksempel Eidesvik og Hurtigruten.

Siden oppstarten har vi bidratt til å realisere tusenvis av prosjekter i hele Norge. Positive energihistorier kommer i alle størrelser, fra utnyttelse av bergvarme under en kunstgressbane i Oslo til vårt største tilsagn på 2,3 milliarder kroner til den flytende havvindparken Hywind Tampen.