Rettslig grunnlag for Enovas støtteordninger

Tilskudd fra Enova faller inn under EØS-avtalens regler om statsstøtte.

For at støtte skal være lovlig i henhold til statsstøtteregelverket må den enten være forhåndsgodkjent av ESA eller fylle kriteriene i en av unntaksbestemmelsene i Det alminnelige gruppeunntaket. 

Under finner du oversikt over de ordningene Enova har meldt inn til ESA under gruppeunntak. Ordningene beskriver de ytre rammene for hvilke tiltak Enova kan støtte og hvor mye støtte vi kan gi.  

Environmentally friendly infrastructures Scheme 

Energy Efficiency Scheme - Art. 38 GBER

Environmental Studies Scheme – Art. 49 GBER

Promotion of energy from renewable sources Scheme – Art. 41 GBER

Energy Efficient District Heating and Cooling Scheme – Art. 46 GBER

Going Beyond Union Standards for environmental protection or increasing the level of environmental protection in the absence of Union standards Scheme –Art. 36 GBER

Research and development for environmental protection Scheme – art 25 GBER

Ikke alle våre ordninger er dekket av gruppeunntaksbestemmelsene. De som faller utenfor krever ESAs forhåndsgodkjenning for å være lovlige. Det betyr at vi har beskrevet ordningen i en såkalt notifisering og fått et vedtak fra ESA på at ordningen er forenelig med statsstøtteregelverket. 

Her finner du ESAs vedtak for disse: 

Programme for alternative fuels in transport

Eco Innovation Scheme

The Demonstration Scheme

Støtte utover 15 millioner eurodekkes ikke av noen av unntakene eller øvrige godkjenninger. Slik støtte krever derfor en særskilt godkjenning fra ESA.