Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Ledelse og styre

Oversikt over administrativ ledelse og styret i Enova.

Ledelsen i Enova

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Adm.direktør

Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Direktør teknologi- og markedsutvikling

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Direktør samfunnsøkonomi

Atle Ruud

Atle Ruud

Direktør digital transformasjon

Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Direktør strategi og kommunikasjon

Roger Eriksen

Roger Eriksen

Direktør virksomhetsstyring

Styret i Enova

Tore Holm

Tore Holm

Styreleder

Tore Holm er utdannet samfunnsøkonom. Han har nesten 40 års erfaring med energi- og klimaarbeid, primært fra ulike ledende stillinger i Shell. Siden 2012 har Tore arbeidet ved Carbon Limits, og senere Carbon Limits Invest, med prosjekter knyttet til klimaanalyser og utvikling av klimakvoter. Han har også flere styreverv i virksomheter innen klima og energi.

Arne Fosen

Arne Fosen

Nestleder

Arne Fosen er utdannet sivilingeniør fra NTH og har mer enn 20 års erfaring fra logistikk og transport fra NSB, Cargonet og Vy. Han har vært administrerende direktør og hatt flere konsernlederstillinger. I 2022 ble han havnedirektør for Drammen Havn.

Linda Litlekalsøy Aase

Linda Litlekalsøy Aase

Styremedlem

Linda Litlekalsøy Aase er utdannet sivilingeniør ved NTH. Hun har mange års toppledererfaring fra norsk og internasjonal landbasert industri, samt olje- og gass-virksomhet. Linda er konsernsjef i Bremnes Seashore. Tidligere har hun vært administrerende direktør i Salmar og har hatt ledende stillinger i Rolls Royce og Aker Solutions. Hun innehar flere styreverv, og ble utnevnt til årets kvinnelige styremedlem (Women’s Board Award) i 2022.

Wenche Teigland

Wenche Teigland

Styremedlem

Wenche Teigland er utdannet sivilingeniør fra USA, og har en executive master i MTM fra NTNU. Hun har mer enn 25 år toppledererfaring fra energi og infrastruktur i Norge og internasjonalt fra selskaper som Eviny, Gasnor/Shell og Aibel. Wenche har i tillegg styreverv i statlige og børsnoterte selskaper samt oppstartselskaper.

Eirik Gaard Kristiansen

Eirik Gaard Kristiansen

Styremedlem

Eirik Gaard Kristiansen er professor i samfunnsøkonomi og leder av Centre for Business Economics ved NHH. Han har tidligere erfaring som forskningssjef for Norges Bank og har deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg.

Heidi Bull-Berg

Heidi Bull-Berg

Styremedlem

Bull-Berg er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er hun seniorrådgiver i Enova.

Jo Kristian Stræte Røttereng

Jo Kristian Stræte Røttereng

Styremedlem

Røttereng er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er han seniorrådgiver i Enova.