Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ledelse og styre

Enovas ledergruppe består av adm.dir. Nils Kristian Nakstad, markedsdir. Øyvind Leistad, og dir. virksomhetsstyring/kst. dir. strategi Astrid Lilliestråle.

Ledelsen i Enova

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Adm.direktør

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør

Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Direktør virksomhetsstyring/ konstituert direktør strategi

Styret i Enova

Tore Holm

Tore Holm

Styreleder

Holm er utdannet samfunnsøkonom og har 30 års erfaring fra energibransjen. Siden 2012 har Holm arbeidet ved Carbon Limits med prosjekter knyttet til energi, teknologi og klimaspørsmål.

Arne Fosen

Arne Fosen

Nestleder

Fosen er utdannet sivilingeniør fra NTH og har mange års ledererfaring fra transportbransjen.

Olav Hasaas

Olav Hasaas

Styremedlem

Hasaas er jurist og partner i Kluge Advokatfirma, og har mange års erfaring med energispørsmål fra industri og næringsliv.

Eirik Gaard Kristiansen

Eirik Gaard Kristiansen

Styremedlem

Kristiansen er professor i økonomi og leder av institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Dina Elverum Aune

Dina Elverum Aune

Styremedlem

Elverum Aune er utdannet innen økonomisk styring og ledelse (MBA) fra Norges Handelshøyskole. Hun er CFO/konserndirektør økonomi og finans i Tensio AS

Linda Litlekalsøy Aase

Linda Litlekalsøy Aase

Styremedlem

Aase er utdannet sivilingeniør ved NTH. Hun har mange års toppledererfaring fra norsk og internasjonal landbasert industri samt olje- og gass-virksomhet. Hun er i dag EVP Electrification Modifications Mainentance i Aker Solutions.

Hege Økland

Hege Økland

Styremedlem

Økland er utdannet Master of Science in Business and Economics fra Copenhagen Business School. Hun er i dag daglig leder for Maritime CleanTech MCT.

Ingrid Aune

Ingrid Aune

Styremedlem

Aune er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er hun seniorrådgiver i Enova.

Sigmund Størset

Sigmund Størset

Styremedlem

Størset er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er han seniorrådgiver i Enova.

Fredrik Bengtsen

Fredrik Bengtsen

Styremedlem

Bengtsen er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er han markedsrådgiver i Enova.