Ledelse og styre

Enovas ledergruppe består av adm.dir. Nils Kristian Nakstad, markedsdirektør Øyvind Leistad, direktør virksomhetsstyring Astrid Lilliestråle og strategidirektør Tonje Foss.

Ledelsen i Enova

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Adm.direktør

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør

Tonje Foss

Tonje Foss

Strategidirektør

Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Direktør Virksomhetsstyring

Styret i Enova

Tore Holm

Tore Holm

Styreleder

Holm er utdannet samfunnsøkonom og har 30 års erfaring fra energibransjen. Siden 2012 har Holm arbeidet ved Carbon Limits med prosjekter knyttet til energi, teknologi og klimaspørsmål.

Arne Fosen

Arne Fosen

Nestleder

Fosen er utdannet sivilingeniør fra NTH og har mange års ledererfaring fra transportbransjen. Han er i dag konserndirektør for tog i Vy-gruppen.

Olav Hasaas

Olav Hasaas

Styremedlem

Hasaas er jurist og partner i Kluge Advokatfirma, og har mange års erfaring med energispørsmål fra industri og næringsliv.

Eirik Gaard Kristiansen

Eirik Gaard Kristiansen

Styremedlem

Kristiansen er professor i økonomi samt nestleder ved institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Dina Elverum Aune

Dina Elverum Aune

Styremedlem

Elverum Aune er utdannet innen økonomisk styring og ledelse (MBA) fra Norges Handelshøyskole. Hun er økonomisjef i Trondheim Havn.

Linda Litlekalsøy Aase

Linda Litlekalsøy Aase

Styremedlem

Aase er utdannet sivilingeniør ved NTH og har mange års toppledererfaring fra norsk og internasjonal landbasert industri samt olje- og gass-virksomhet. Hun er i dag leder for Aker Solutions' modifikasjonsportefølje på norsk sokkel og internasjonalt.

Hege Økland

Hege Økland

Styremedlem

Økland er utdannet Master of Science in Business and Economics fra Copenhagen Business School. Etablerte og er i dag leder for næringsklyngen NCE Maritime CleanTech.

Hege Glasø Wiggen

Hege Glasø Wiggen

Styremedlem

Glasø Wiggen er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er hun jurist i Enova.

Ingrid Aune

Ingrid Aune

Styremedlem

Aune er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er hun seniorrådgiver i Enova.

Børge Nilssen Stafne

Børge Nilssen Stafne

Styremedlem

Stafne er ansattvalgt styremedlem. TIl daglig er han seniorrådgiver i Enova.