Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN

Ledelse og styre

Oversikt over administrativ ledelse og styret i Enova.

Ledelsen i Enova

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Adm.direktør

Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Markedsdirektør

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Direktør samfunnsøkonomi

Atle Ruud

Atle Ruud

Direktør digital transformasjon

Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Direktør strategi og kommunikasjon

Roger Eriksen

Roger Eriksen

Direktør virksomhetsstyring

Styret i Enova

Tore Holm

Tore Holm

Styreleder

Holm er utdannet samfunnsøkonom og har 30 års erfaring fra energibransjen. Siden 2012 har Holm arbeidet ved Carbon Limits med prosjekter knyttet til energi, teknologi og klimaspørsmål.

Arne Fosen

Arne Fosen

Nestleder

Fosen er utdannet sivilingeniør fra NTH og har mange års ledererfaring fra transportbransjen.

Linda Litlekalsøy Aase

Linda Litlekalsøy Aase

Styremedlem

Aase er utdannet sivilingeniør ved NTH. Hun har mange års toppledererfaring fra norsk og internasjonal landbasert industri samt olje- og gass-virksomhet.

Wenche Teigland

Wenche Teigland

Styremedlem

Wenche Teigland er utdannet sivilingeniør og har i mange år vært medlem i konsernledelsen i BKK.

Eirik Gaard Kristiansen

Eirik Gaard Kristiansen

Styremedlem

Kristiansen er professor i økonomi og leder av institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Anita Fossdal

Anita Fossdal

Styremedlem

Fossdal er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er hun seniorrådgiver i Enova.

Sigmund Størset

Sigmund Størset

Styremedlem

Størset er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er han seniorrådgiver i Enova.

Fredrik Bengtsen

Fredrik Bengtsen

Styremedlem

Bengtsen er ansattvalgt styremedlem. Til daglig er han markedsrådgiver i Enova.