Etikk i Enova

Samfunnsoppdraget til Enova medfører et stort ansvar, og med det følger også strenge krav og store forventninger. Her kan du lese om hvordan vi skal håndtere de etiske problemstillingene vi møter i det daglige.