Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Elektrisk lastebil
Landtransport

Tunge nullutslippskjøretøy

Enova tilbyr støtte til kjøp av tunge nullutslippskjøretøy som lastebil, turbuss og minibuss.

- Tunge kjøretøy står for en betydelig andel av Norges klimagassutslipp. Enova ønsker derfor å bidra til en omstilling av næringen for å redusere CO2-utslippene. Dette er tiltak som raskt kan kutte betydelige utslipp for transportnæringen og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova tar en del av investeringskostnaden og det håper vi kan motivere mange aktører til å satse på nullutslipp, sier seniorrådgiver for Landtransport, Arnt-Gunnar Lium.

Fristene nedenfor kan bli endret.

- 15. april 
- 16. mai 
- 14. juni 
- 15. august 
- 16. september 
15. oktober 
- 15. november 
- 16. desember 

Søknadene må være innsendt senest kl. 12:00 på dagen for søknadsfristen. 

Søknad sendes inn via Enovas søknadsportal. Du henter inn pristilbud på nullutslippskjøretøyet og tilsvarende dieseldrevet kjøretøy, og laster opp pristilbud. Du legger inn hvilken kjøretøykategori du søker støtte til og hvor mye støtte du ønsker å søke om. Ordningen er som en auksjon hvor det er mer sannsynlig å få støtte hvis du søker om lite støtte. Hvis søknaden blir innvilget så får du det beløpet du har søkt om. Det skal være kun ett kjøretøy per søknad som sendes inn. 

Vi vil informere de som deltok i søknadsrunden om resultatet via e-post. Hvis din søknad ikke når opp, så kanselleres den innsendte søknaden. Hvis du fikk støtte så må du bekrefte at du ønsker å motta støtten og at du aksepterer vilkårene gjennom signering av et tilskuddsbrev. Hvis du ikke aksepterer vilkårene for støtten, så vil tilsagnet kanselleres. 

Vi støtter kjøp av nye nullutslippskjøretøy som går på batteri eller hydrogen. Kjøretøyet må ha tillatt totalvekt over 4250 kg.  

Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av kjøretøyet. Vi støtter altså ikke brukte kjøretøy eller bruktimport. 

Det kan søkes støtte innen åtte kategorier i henhold til mal i søknadsportalen, og kategoriene tar utgangspunkt i Statens Vegvesen sine avgiftskoder. Kjøretøyet det søkes støtte til må registreres i Kjøretøyregisteret på én av avgiftskodene som gjelder for den kjøretøykategorien det er søkt støtte til for å få utbetalt støtte. 

Merk at kjøretøyet som kjøpes må være i samme kategori som det dere har søkt støtte til, for å kunne få utbetalt støtten. 


Det er konkurranse om midlene og ikke alle som søker får støtte. Enova støtter de nullutslippskjøretøy som bidrar til å kutte mest CO2 per støttekrone. 

Søknader med lite støtte per kg CO2 redusert, rangeres høyere enn søknader med behov for mer støtte per kg CO2 redusert. 

Støttesatsen er på maks. 60 % av merkostnaden, og støtten avhenger av at ditt bud er konkurransedyktig. Hvis du søker om mye støtte så er det mindre sannsynlig at du når opp i konkurransen.

Les gjennom de fulle kriteriene for støtteprogrammet. Noen viktige punkter er: 

  • Du kan ikke endre søknaden etter at den er innsendt.

  • Det er for sent å søke om støtte når kjøretøyet først er bestilt. Det er derfor viktig at du søker før du bestiller kjøretøyet.  

  • Alle virksomheter som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og som ikke er i økonomiske vanskeligheter kan få støtte. 

  • Støtten går til den som står som eier av kjøretøyet i Kjøretøyregisteret. Dersom kjøretøyet skal leases så må leasingselskapet søke om støtte, og du kan få lavere leie. 

  • Støttetilbudet gjelder kun ved førstegangsregistrering av kjøretøyet, altså ikke bruktkjøp eller import. 

  • For å få utbetalt støtten må kjøretøyet være registrert i Kjøretøyregisteret senest 24 måneder etter at dere fikk innvilget støtten. Forsikre deg derfor om at forhandleren kan levere kjøretøyet innenfor dette tidsrommet. 

  • Dersom kjøretøyet blir avregistrert for eksport innen tre år etter førstegangsregistrering må støttemottakeren betale tilbake hele støttebeløpet. 


Viktige dokumenter for deg som søker!

Vi oppfordrer til å lese nøye gjennom dokumentene nedenfor før du begynner søknadsprosessen.