Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Varmesentraler
Bygg og eiendom

Varmesentraler

Støtte til varmesentraler er for deg som ønsker å installere varmesentral basert på fornybare energikilder til bygningsoppvarming eller industrielle produksjonsformål.

Hva får bedriften støtte til?

Støtten gis til varmesentraler basert på flis, briketter, pellets, varmepumpe væske-vann og solfangeranlegg. 

Vi gjør oppmerksom på at Enova ikke støtter teknologiene luft-luft- og/eller luft-vann varmepumper.

Hvem kan få støtte?

Støtten er for deg som er juridisk eier av varmesentralen det søkes støtte til. Kun registrerte foretak kan søke. 

Varmesentralen skal være basert på fornybare energikilder, og det er en forutsetning at investeringsstøtten skal være utløsende for prosjektet. Enova støtter med andre ord ikke prosjekter som allerede er startet opp eller som er besluttet igangsatt.

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Din bedrift kan få opptil 2 millioner kroner i støtte, basert på forhåndsdefinerte støttesatser. Enova kan støtte andelen av investeringen med inntil 45 prosent. 

Investeringsstøtten skal bidra til at prosjektet blir gjennomført, og dekke deler av merkostnadene i prosjektet. 

Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt, mens væske-vann-varmepumper får 1600 kr/kW. For solfangere gis det 201 kr/m². 

Støtten kan gis til  både nybygg og eksisterende bygg. Borettslag og sameier kan også søke om støtte.

Enkel søknadsprosess

Predefinerte støttesatser i programmet gjør at støtte til varmesentraler er enkelt å søke om. Det er relativt rask saksbehandlingstid på dette støtteprogrammet, og søknaden vil normalt være behandlet innen  fire uker. Dersom Enova må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger kan behandlingsperioden ta lengre tid.  

Utbetaling av støtte

Utbetaling av støtte skjer når prosjektet er ferdigstilt og sluttrapport levert gjennom Enovas søknads- og rapporteringssenter er godkjent.

Til deg som vil søke om støtte til varmesentraler

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess