OSS Norge

Glitre Energi deltar i Enovas AMS-prosjekt gjennom sitt nyopprettede datterselskap Oss Norge AS.

Antall husholdninger i prosjektet: 2 000

Oss Norge ønsker å tilby kundene interessante og relevante tjenester. Dersom vi klarer det, samtidig som vi passer på klimaet, er vi fornøyde! Derfor har vi en ambisjon om å undersøke hvordan tilgang på informasjon om strømbruken i hjemmet kan bidra til at vi alle kan bruke mindre strøm. 

Men vi syns ikke det er nok. Vi ønsker å bruke de mulighetene AMS representerer til også å teste hva folk ønsker seg og hvilke behov vi som leverandør kan dekke. AMS-måleren har en egen utgang (kalt HAN-porten). Den er kundens egen port, og datastrømmen som kommer fra den har hver og en fullt eierskap til selv. Vi vil at kunden skal få best mulig utbytte av den, ved å tilby tjenester som de selv er med og forme og som de mener de har bruk for.

Teknologiutvikling skyter fart, og forbrukerne bør få være med på den spennende reisen mot et digitalisert samfunn. Vi vil derfor være med på å utvikle gode, morsomme, kundevennlige løsninger som gjør strømkunden i stand til å ta veloverveide avgjørelser som påvirker energibruken i hjemmet sitt. Samtidig ønsker vi å gjøre strøm spennende igjen, gjennom innovative løsninger og tilleggstjenester. 

Kontaktperson: Janne Blaasvær. Tlf: 95 70 82 52. Epost: janne@oss.no

Nettsted: oss.no


Glitre-bilde