Finn veien til lavutslippssamfunnet

Verdiskaping krever energi. Bruk av energi driver utslipp. Befolkningsvekst og økt forbruk skaper også mer utslipp. Hvilke endringer må til for å nå utslippsmålene?

Publisert 14.12.2017

Her kan du endre årlig utvikling for fire faktorer som påvirker utslippene.

For å redusere framtidige klimagassutslipp må vi vite hvorfor de oppstår. En måte å framstille drivkreftene som skaper utslipp er gitt av Kaya-identiteten, som ligger til grunn for grafikken ovenfor.

Folk trenger inntekt for å forbruke goder. Å skape inntekter krever energi. Bruk av energi driver utslipp. Befolkningsvekst og økt forbruk skaper også mer utslipp. Kaya-identiteten bryter ned klimagassutslipp i disse fire relevante faktorene: befolkningsstørrelse, økonomisk velstandsnivå, energiintensitet i økonomien og utslippsintensitet ved energibruk. Disse drivkreftene endrer seg over tid og påvirker i hvilken grad og hastighet vi nærmer oss et lavutslippssamfunn.

Les videre om Kaya-identiteten