Bedrift

Biogass og biodrivstoff

Vi kan gi den økonomiske støtte du trenger for at investeringer i produksjonsanlegg for biogass og biodrivstoff skal lønne seg.

Enova skal sette fart på utfasingen av fossile brensler. Derfor ønsker vi å gi økonomisk støtte til virksomheter som vil etablere produksjonsanlegg for biogass og biodrivstoff. Under gruppeunntakets artikkel 41 er det ikke anledning til å støtte biodrivstoff som er omfattet av omsetningskrav. Produksjon av biodrivstoff som er omfattet av omsetningskravet jf. Produktforskriften kvalifiserer derfor ikke for støtte. 

Hva kan bedriften få støtte til?

Investeringsstøtten skal gå til å etablere produksjonsanlegg for biogass og biodrivstoff i Norge. Støttebeløpet skal tilføre tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet, slik at din bedrift tar beslutningen om å gjennomføre. 

Hvem kan få støtte?

Støtteprogrammet er rettet mot virksomheter som ønsker å etablere nytt anlegg, eller som trenger støtte til å oppgradere eksisterende biogassanlegg til å utvinne biogass med drivstoffkvalitet. Produksjonsanlegget må ha en årlig produksjon på minimum 1 GWh, samt oppfylle bærekraftkriteriene i Produktforskriften. Vi kan kun støtte produksjon av avansert biodrivstoff. Det vil si biodrivstoff som blant annet er basert på avfall, rester og nye typer råstoff. Enova kan ikke støtte produksjon av matbasert (førstegenerasjon) biogass og biodrivstoff.

Produksjon av biodrivstoff som er omfattet av omsetningskravet jf. Produktforskriften kvalifiserer ikke til støtte. 

Hvor mye kan bedriften få i støtte?

Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. Tilbudets maksbeløp er i tråd med statsstøtteregelverket.

Til deg som vil søke støtte til biogass og biodrivstoff

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess

Vi hjelper deg

Har du spørsmål om støtteprogrammet eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe