Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Flyfoto av biogassanlegg
Bedrift

Biogass

Programmet er rettet mot aktører som ønsker å etablere ny, eller videreutvikle eksisterende, industriell produksjon av biogass.

Støtten er en investeringsstøtte, og tilknyttes dermed investeringen som gjøres i forbindelse med å etablere, eller utvide eksisterende, produksjonsanlegg for biogass. Produksjonsanlegget som inngår i prosjektet, kan inkludere anlegg for oppgradering fra råbiogass til biometan.

Søker er den som skal gjennomføre investeringen og eie anlegget. Søker må være en virksomhet registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Enova har ikke anledning til å støtte virksomheter som er i økonomiske vanskeligheter eller står i fare for å bli insolvent.

Selve investeringen må realiseres i Norge eller innen norsk økonomisk sone. 

Enova vurderer i første omgang hvorvidt prosjektet oppfyller programmets kvalifikasjonskriterier. Prosjekter som er kvalifisert, vil deretter vurderes opp mot rangeringskriteriene i programmet;

  • Høyt energiresultat per støttekrone (50 %)
  • Innovasjonsgrad i prosjektet (50 %)

De prosjektene som samlet sett kommer best ut i denne rangeringen vil, gitt programmets budsjettramme, prioriteres for støtte.

Ja, det er mulig å avtale møte med kontaktpersoner i Enova for nærmere søknadsveiledning. Ta kontakt med personer som er listet her

Vi ønsker at dere tar kontakt for å avtale møtetidspunkt i god tid innen ønsket møtedato. Siste mulige dato for slikt møte er 3. april 2024.