Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Flyfoto av biogassanlegg
Bedrift

Biogass

Programmet er rettet mot aktører som ønsker å etablere ny, eller videreutvikle eksisterende, industriell produksjon av biogass.

Støtten er en investeringsstøtte, og tilknyttes dermed investeringen som gjøres i forbindelse med å etablere, eller utvide eksisterende, produksjonsanlegg for biogass. Produksjonsanlegget som inngår i prosjektet, kan inkludere anlegg for oppgradering fra råbiogass til biometan.

Søker er den som skal gjennomføre investeringen og eie anlegget. Søker må være en virksomhet registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Enova har ikke anledning til å støtte virksomheter som er i økonomiske vanskeligheter eller står i fare for å bli insolvent.

Selve investeringen må realiseres i Norge eller innen norsk økonomisk sone. 

Enova vurderer i første omgang hvorvidt prosjektet oppfyller programmets kvalifikasjonskriterier. Prosjekter som er kvalifisert, vil deretter vurderes opp mot rangeringskriteriene i programmet;

  • Høyt energiresultat per støttekrone (50 %)
  • Innovasjonsgrad i prosjektet (50 %)

De prosjektene som samlet sett kommer best ut i denne rangeringen vil, gitt programmets budsjettramme, prioriteres for støtte.

Ja, det er mulig å avtale møte med kontaktpersoner i Enova for nærmere søknadsveiledning. Ta kontakt med personer som er listet her

Vi ønsker at dere tar kontakt for å avtale møtetidspunkt i god tid innen ønsket møtedato. Siste mulige dato for slikt møte er 3. april 2024.

Til deg som vil søke støtte til biogass

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess