Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Flyfoto av biogassanlegg
Bedrift

Biogass

Vi kan gi støtte til aktører som ønsker å etablere ny eller videreutvikle eksisterende, industriell produksjon av biogass.

Investeringsstøtten skal gå til å etablere, eller utvide eksisterende, produksjonsanlegg for biogass i Norge. Programmet er rettet mot, og prioriterer, prosjekter der slik produksjon planlegges med bruk av innovative teknologier og løsninger. Og der teknologien/løsningen har et spredningspotensial utover det enkelte prosjekt.

Støtteprogrammet er rettet mot virksomheter som ønsker å benytte innovative teknologier og løsninger. Og da i forbindelse med etablering eller utvidelse av biogassproduksjon. Produksjonen skal være av industriell karakter, samt oppfylle bærekraftkriteriene i Produktforskriften. Enova kan ikke støtte produksjon av matbasert (førstegenerasjon) biogass.

Søker må være en virksomhet registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Størrelsen på støtten vurderes individuelt for hvert prosjekt. Man søker om den støtten som er nødvendig for å ta en positiv investeringsbeslutning. Tilbudets maksbeløp er i tråd med statsstøtteregelverket.

Søknadsfrist er 19. juni 2023 klokka 12:00. 

Til deg som vil søke støtte til biogass

Les gjennom programkriteriene før du begynner på selve søknaden. Veiledning om programmet og søknadsprosedyre kan fås ved å kontakte en av våre rådgivere.

Søknadsdokumenter

Start søknadsprosess