Ledige stillinger

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet er Enova pådriver for den nødvendige utviklingen som gir reduserte klimagassutslipp, mer teknologiutvikling og styrket forsyningssikkerhet. Enova er eid av Olje- og energidepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Aktuelle utlysninger

Markedsrådgivere Transport – Bygg/ energisystem

Ønsker du å bidra til livskraftig forandring?

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet er Enova pådriver for den nødvendige utviklingen som gir reduserte klimagassutslipp, mer teknologiutvikling og styrket forsyningssikkerhet. Enova er eid av Olje- og energidepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Er du en pådriver for gode energi- og klimatiltak i næringslivet? Har du tanker om hvordan vi kan utvikle markedet i retning av lavutslippssamfunnet?

Som rådgiver Markedsavdelingen i Enova får du en unik mulighet til å bidra til å skape gode energi- og klimaprosjekter i samarbeid med markedet. Enova er et av Norges viktigste verktøy for å nå nasjonale mål for energisikkerhet og reduserte klimagassutslipp, og du vil få arbeide i tett samspill med dyktige kolleger og eksterne samarbeidsaktører for å nå disse målene.

Vi søker to engasjerte og drivende rådgivere som skal jobbe mot transportnæringer, byggenæringer og mot næringer i det norske energisystemet. Du vil jobbe tett på aktører i disse bransjene der målet er å inspirere dem til å velge de fremtidsrettede og gode klimateknologiene og –løsningene. En rådgiver i Enova jobber med et vidt spenn av oppgaver. Sentrale oppgaver vil være markedsanalyser, kundemøter, markedsarbeid og saksbehandling av søknader.

Du analyserer markedet, skjønner hvordan markedsaktørene tenker og hva som fører til investeringer i energi- og klimateknologi. Du er glad i å vurdere ulike investeringscase og analysere lønnsomhet og strategisk verdi i en investering. Du viser stort engasjement og er en inspirator som motiverer og samarbeider godt med andre.

Du er opptatt av markedsutvikling og innovasjon og er nysgjerrig på utviklingen innenfor energi- og klimateknologi. Du har interesse for å arbeide med finansieringsanalyser av investeringer. Du lar deg inspirere av vår visjon om å skape livskraftig forandring og identifiserer deg med våre verdier markedsnær, modig, grundig og lærende.

Styrker og holdninger:

 • Er initiativrik og drivende.
 • Er analytisk og lærende.
 • Er effektiv og løsningsorientert.
 • Er ambisiøs og allsidig.
 • Er opptatt av markedsutvikling og innovasjon.
 • Har interesse for energi- og klimateknologi.
 • Har interesse for finansieringsanalyser av ulike investeringer.

Kunnskap og ferdigheter:

 • Har høyere relevant utdanning på masternivå, gjerne med fagkombinasjon som inkluderer økonomi, finans og forretningsutvikling.
 • Har transport-, bygg-, energi- og/eller klimafaglig kompetanse eller erfaring.

Rådgiveren for transport vil rapporterer til markedssjef for området Transport i Enova.

Rådgiveren for bygg og energisystem vil rapporterer til markedssjef for området Bygg og energisystem.

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet preget av stort engasjement og utviklingsvilje. Arbeidsoppgavene vil være faglig utfordrende, og vil gi god innsikt og kompetanse i en fremtidsrettet bransje.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Søknadsfrist er 14.08.17, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Markedssjef transport Petter Hersleth, tlf. 951 15 449 eller Markedssjef bygg- og energisystem Ole Aksel Sivertsen, tlf. 946 74 124, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

Søk her

Rådgiver/seniorrådgiver Virkemiddelutvikling i byggsektoren

Ønsker du å bidra til livskraftig forandring?

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet er Enova pådriver for den nødvendige utviklingen som gir reduserte klimagassutslipp, mer teknologiutvikling og styrket forsyningssikkerhet. Enova er eid av Olje- og energidepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Er du en pådriver for gode energi- og klimatiltak i næringslivet? Har du tanker om hvordan vi kan utvikle markedet i retning av lavutslippssamfunnet?

Som rådgiver/seniorrådgiver i Utviklingsavdelingen i Enova får du en unik mulighet til å bidra i et et av Norges viktigste verktøy for øktforsyningssikkerhet og reduserte klimagassutslipp.

Vi skal bidra til varig markedsendring for energieffektive løsninger i byggsektoren.  Hos oss vil du få ansvar for å lede prosjekter, utvikle virkemidler, følge opp og dele kunnskap fra prosjekter som har mottatt støtte, utvikle og operasjonalisere strategier som bidrar til å bringe oss over i lavutslippssamfunnet.

Du trives i skjæringspunktet mellom politikk, marked og ulike fagmiljøer, og brenner for å utvikle gode virkemidler som skaper en varig markedsendring. Du er opptatt av markedsutvikling og innovasjon og er nysgjerrig på utviklingen innenfor energi- og klimateknologi.

Du lar deg inspirere av vår visjon om å skape livskraftig forandring og identifiserer deg med våre verdier markedsnær, modig, grundig og lærende.

Styrker og holdninger:

 • har strategisk og analytisk tankesett.
 • tar ansvar og leder an.
 • er grundig, strukturert, løsningsorientert og nøyaktig.
 • er initiativ- og iderik.
 • prioriterer og er beslutningsdyktig.
 • er modig og utfordrer når det trengs.
 • er opptatt av markedsutvikling og innovasjon.
 • er nysgjerrig på energi- og klimateknologi.

Kunnskap og ferdigheter:

 • har utdanning på minimum masternivå, gjerne samfunnsøkonomi eller industriell økonomi.
 • har forståelse for innovasjonsprosessen.
 • har grunnleggende teknologiforståelse.
 • har kunnskap om byggsektoren, kjennskap til aktørbildet, relevante verdikjeder, sentrale tallstørrelser og fakta.

Stillingen rapporterer til utviklingssjef for området Energiforsyning og sluttbruk.

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet preget av stort engasjement og utviklingsvilje. Arbeidsoppgavene vil være faglig utfordrende, og vil gi god innsikt og kompetanse i en fremtidsrettet bransje.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Søknadsfrist er 14.08.17, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Enova ved utviklingssjef energiforsyning og sluttbruk Gunnel Fottland, tlf. 951 15 596 eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

Søk her