Ledige stillinger

Enova investerer årlig 2-4 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede programtilbud og tett samarbeid med markedet er Enova pådriver for den nødvendige utviklingen som gir reduserte klimagassutslipp, mer teknologiutvikling og styrket forsyningssikkerhet. Enova er eid av Olje- og energidepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Aktuelle utlysninger

Finansfaglig ansvarlig

Du er nysgjerrig, engasjert og drivende og vil bli sentral i den videre utviklingen av Enovas virkemidler, strategier og forretningsutvikling. Du lar deg inspirere av vår visjon om å skape livskraftig forandring og vårt spennende samfunnsoppdrag. Dette er en unik mulighet til å bidra til å utvikle den grønne økonomien.

Enova er i ferd med å utvikle sine virkemidler til å omfatte nye finansielle produkter som lån og garantier. I tillegg til store muligheter stiller dette nye krav til oss som organisasjon. Vi har derfor behov for å styrke vår kompetanse og kapasitet på finansområdet.

Du vil få det faglige ansvaret for utvikling og oppfølging av Enovas finansvirksomhet og kredittengasjement. I tillegg vil du få et overordnet ansvar for å videreutvikle Enovas finansielle virkemidler i tett samhandling med resten av organisasjonen.

Vi søker deg som har:

Evner:
• strategisk og analytisk tankesett
• tar ansvar og leder an
• grundig, strukturert, løsningsorientert og nøyaktig
• initiativrik, iderik og oppsøkende
• evner å prioritere og beslutte
• modig; håndtere risiko og utfordre når det trengs

Holdninger:
• en representant for Enovas visjon og verdier
• opptatt av markedsutvikling og innovasjon
• har interesse for energi- og klimapolitikk
• nysgjerrig på energi- og klimateknologi

Kunnskap og ferdigheter:
• utdannelse minimum på masternivå, fortrinnsvis finans
• erfaring fra finansvirksomhet, både på selskaps- og prosjektnivå
• risikoanalyse og -håndtering
• erfaring fra beslutningsprosesser
• god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Stillingen inngår i området Industri og transport i Utviklingsavdelingen. Stillingen rapporterer til Utviklingssjef industri og transport. 

Oppgaver

Faglig oppfølging av Enovas finans- og kredittvirksomhet, bla.: 
• utvikling av lån og garantier som virkemidler
• etablere, lede og iverksette Enovas kredittstrategi og -policy 
• oppfølging av mislighold og tapsutsatte engasjement i samarbeid med Enovas controllere
• rådgi Enovas besluttende organer i saker som omhandler lån og andre finansielle virkemidler
• rapportering av status og utvikling innen kredittporteføljen
• utvikling og vedlikehold av investeringsanalyseverktøy 
• bidra til at organisasjonen har tilstrekkelig finanskompetanse 

Utvikle Enovas virkemidler i samarbeid med resten av organisasjonen:
• organisere og lede prosjekter på tvers av Utviklingsavdelingen og Enova
• videreutvikling av avdelingens strategiprosesser og prosesser for virkemiddelutvikling
• sikre kvalitet og effektivitet i forvaltningen av våre virkemidler
• delta i arbeidet med utviklingen av Enovas overordnede virksomhetsstrategi

Arbeidsoppgavene vil være faglig utfordrende, og vil gi god innsikt og kompetanse om en fremtidsrettet bransje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi komme i kontakt med kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Søk her

Søknadsfrist: 07.05.2017

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Utviklingssjef ny teknologi og industri i Enova, Rune Holmen, tlf. 92 64 09 27 eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680.

Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

Strategisjef

Du får en sentral rolle i å lede arbeidet med strategi- og forretningsutvikling i Enova. Vi søker deg som er engasjert, modig og en sterk relasjonsbygger. Du evner å bygge bro mellom politikk, marked og ulike fagmiljøer og har god oversikt over hvordan samspillet mellom dem fungerer.  Du samspiller tett med styret, ledelsen, vår eier Olje- og energidepartementet, internasjonale engasjement (bl.a. IEA/ESA), våre største kunder og øvrige medarbeidere, for å videreutvikle og påvirke vårt samfunnsoppdrag

Du lar deg inspirere av vår visjon om å skape livskraftig forandring og vårt spennende samfunnsoppdrag. Du identifiserer deg med våre verdier markedsnær, modig, grundig og lærende.
Du får en unik mulighet til å bidra til å påvirke innretningen av et av Norges viktigste virkemidler innenfor energi og klima. Du evner å bygge bro mellom politikk, marked og ulike fagmiljøer og har god oversikt over hvordan samspillet mellom dem fungerer.  

Vi søker deg som har:

Evner:
• tenker helhetlig og strategisk 
• prosessorientert og en dyktig fasilitator
• forenkler og formidler kompliserte/komplekse budskap skriftlig og muntlig
• strukturert med gode analytiske- og problemløsningsegenskaper
• leveringsdyktig 
• sterk relasjonsbygger som evner å få gjennomslag på tvers av organisasjonen 
• engasjert, modig og drivende leder som inspirerer og motiverer andre
• tillitsskapende og løsningsorientert

Holdninger:
• en representant for Enovas visjon og verdier
• opptatt av markedsutvikling og innovasjon
• har interesse for energi- og klimapolitikk
• nysgjerrig på energi- og klimateknologi

Kunnskap og ferdigheter:
• høyere relevant utdanning på masternivå
• gjerne energi- og klimafaglig kompetanse
• minimum fem års erfaring med dokumenterbare resultater, helst fra anerkjente miljøer innenfor analyse, management consulting og/eller solid ledererfaring på et strategisk nivå fra operativ virksomhet og erfaring med strategiutvikling – fra planlegging til implementering 
• god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Sentrale arbeidsppgaver
• ansvar for å lede og videreutvikle strategiområdet
• sørge for gode prosesser for strategi- og forretningsutvikling 
• lede og gjennomføre analyser, evne å trekke konklusjoner og være en god rådgiver for toppledelsen
• personal-, budsjett- og resultatansvar

Strategisjef vil få ansvar for seks medarbeidere og rapporterer til direktør for strategi og kommunikasjon. 

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet preget av stort engasjement og utviklingsvilje. Vi utøver verdibasert ledelse, og du vil som medlem av ledergruppen i strategi- og kommunikasjonsavdelingen være en aktiv bidragsyter i utvikling av avdelingen. Arbeidsoppgavene vil være faglig utfordrende, og vil gi god innsikt og kompetanse om en fremtidsrettet bransje. Arbeidsmiljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi komme i kontakt med kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Søk her

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Søknadsfrist: 19.05.2017.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med direktør for strategi og kommunikasjon Stein Inge Liasjø, tlf. 464 02 353 eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

Strategirådgiver

Med solid prosesskompetanse og en helhetlig og analytisk tilnærming evner du å utvikle, lede og gjennomføre sentrale strategiprosesser i virksomheten. Du viser stort engasjement og er en inspirator som motiverer og samarbeider du godt med andre. Du setter den daglige aktiviteten inn i en langsiktig og overordnet sammenheng, og lar deg inspirere av vår visjon om å skape livskraftig forandring og vårt spennende samfunnsoppdrag. Du identifiserer deg med våre verdier markedsnær, modig, grundig og lærende.

Du får en unik mulighet til å bidra til å påvirke innretningen av et av Norges viktigste virkemidler innenfor energi og klima, i tett samspill med øvrige ansatte og eksterne samarbeidsaktører. Du trives i skjæringspunktet mellom politikk, marked og ulike fagmiljøer, for å påvirke og utvikle gode samarbeidsarenaer for strategi- og forretningsutvikling.  

Vi søker deg som har:

Evner:
• tenker helhetlig og strategisk 
• prosessorientert og en dyktig fasilitator
• forenkler og formidler kompliserte/komplekse budskap skriftlig og muntlig
• strukturert med gode analytiske- og problemløsningsegenskaper
• leveransesterk
• relasjonsbygger
• tillitsskapende og løsningsorientert

Holdninger:
• en representant for Enovas visjon og verdier
• opptatt av markedsutvikling og innovasjon
• har interesse for energi- og klimapolitikk
• nysgjerrig på energi- og klimateknologi

Kunnskap og ferdigheter:
• høyere relevant utdanning på masternivå
• gjerne energi- og klimafaglig kompetanse
• relevant erfaring med strategiarbeid, innovasjonsledelse, forretningsutvikling, gjerne fra anerkjente miljøer innenfor analyse, management consulting 
• god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
• Vise god forståelse for effektiv forvaltning og administrasjon

Sentrale arbeidsppgaver
• Utvikle og lede strategi- og forretningsprosesser
• Tett dialog og samspill med organisasjonen og samspillspartnere i strategiprosesser
• Lede og gjennomføre analyser, evne å trekke konklusjoner og være en god rådgiver og prosessveileder
• Prosjektledelse og –deltakelse i utviklingsprosjekt
• Koordinere og samarbeide på tvers av områder og avdelinger i Enova

Strategirådgiver rapporterer til strategisjef.

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet preget av stort engasjement og utviklingsvilje. Arbeidsoppgavene vil være faglig utfordrende, og vil gi god innsikt og kompetanse om en fremtidsrettet bransje. Arbeidsmiljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi komme i kontakt med kvalifiserte søkere, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Søk her

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Søknadsfrist: 19.05.2017.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med direktør for strategi og kommunikasjon Stein Inge Liasjø, tlf. 464 02 353 eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.