Ledige stillinger

Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim, og har 75 medarbeidere.

Kvalitativ analytiker

Ønsker du å bidra med analyse og innsikt for å muliggjøre gode valg? 

For å løse vårt viktige samfunnsoppdrag, søker vi nå en dyktig analytiker til vårt kompetansemiljø Analyse og innsikt. Området har ansvar for å profesjonalisere innsamling, bruk og formidling av innsikt i Enova. 

Det overordnede målet for stillingen blir å samle, utvikle og forvalte innsikt som flytter samfunn, marked og Enova. I dette ligger særlig å 

 • samle, integrere og bearbeide store kvantitative datasett 
 • tilrettelegge for innsiktsproduksjon basert på interne og eksterne data, for kvantitative analyser og visualisering 
 • utvikle og forvalte datamodeller, for å understøtte faste analyser og rapporter 

For å være aktuell for stillingen må du ha utdannelse på minimum masternivå innenfor et relevant fagfelt, og minimum 3 års relevant arbeidserfaring. I tillegg er det viktig at du behersker både norsk og engelsk – muntlig og skriftlig – flytende, og at du også behersker sentrale IT-verktøy for datahåndtering, analyse og virksomhetsarkitektur. 

Viktige arbeidsoppgaver i det daglige arbeidet: 

 • Hente inn, bearbeide og integrere datasett 
 • Bruke store datasett som åpner nye muligheter for å løse problemer gjennom ulike analytiske metoder, som datautvinning, optimering, økonometri, avansert analyse – inkl. maskinlæring og nevrale nett med flere. 
 • Bygge og implementere modeller for analyse, inkludert bruk av algoritmer 
 • Måle, evaluere og følge opp ulike modeller 
 • Visualisere resultater 
 • Følge opp og styre leverandører av data og innsikt 

For å løse disse oppgavene ser vi for oss at du har følgende kompetanse: 

 • Evne å automatisere innhenting og strukturering av datasett gjennom egen programmering 
 • Evne til å lede prosjekter og ta initiativ til forbedring av datakvalitet, -håndtering og -analyse 
 • Evne til å definere og gjennomføre analyser av store datasett 
 • Sterk på problemløsing, og opptatt av det praktiske uttaket av analysene 
 • Behersker et bredt spekter av analytiske metoder og konsepter, for eksempel regresjon, beslutningstrær, clustering og nevrale nett. 
 • Behersker statiske programmeringsspråk som SQL, Python og/eller R 
 • Teknisk-økonomisk kompetanse og nysgjerrighet, og gjerne bakgrunn som utvikler 

Det er også en stor fordel om du har erfaring fra data-arkitektur og bruk av ulike dataplattformer, samt verktøy som dataprep, visualisering, statistikk og data science-studioer. 

Hvem er du? 

Som person er du både nysgjerrig, selvstendig og strukturert, og har en analytisk og helhetlig tilnærming til problemstillinger. Du evner å ta gode beslutninger basert på store mengder informasjon. «Serviceminded og løsningsorientert» er også ord som beskriver deg godt. Videre er du god til å kommunisere, og evner å formidle komplisert informasjon på en lettfattelig måte. Du liker å samarbeide med andre. 

Du setter den daglige aktiviteten inn i en langsiktig og overordnet sammenheng, og lar deg inspirere av vårt samfunnsoppdrag og vår visjon om å skape livskraftig forandring.  

Forventninger til deg 

Stillingen vil i stor grad ha interne leveranser av databaserte, faste analyser og kreve raske svar. Du bidrar til økt kunnskapsuthenting fra prosjekter Enova har støttet, og kobler dette mot eksterne data.  

Det forventes at du bidrar med databaserte analyser som gir økt innsikt i prosjektporteføljen vår, og med databasert innsikt som bidrar til å styrke Enovas posisjon. 

Enova tilbyr 

Vi er en arbeidsplass som tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet, preget av stort engasjement og utviklingsvilje. Arbeidsoppgavene vil være faglig utfordrende, og gi god innsikt i fremtidsrettet virksomhet i nær sagt alle norske næringer. Alle våre ansatte får gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi er en verdibasert organisasjon – med verdiene markedsnær, modig, grundig og lærende - og praktiserer styrkebasert ledelse. 

Søknadsfrist er 19.09.19, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse snarest. 

Søk her

Arbeidssted er våre kontorer i Powerhouse Brattørkaia, i Trondheim. 

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med analysesjef Helle Grønli i Enova, tlf. 474 14 407, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680. Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet. 

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte, ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. I samsvar med offentlighetsloven §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.