Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
Ledige stillinger

Ledige stillinger

Enova investerer årlig rundt 3 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi har 80 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim i nye lokaler på Brattørkaia.

Vi søker analytikere - klima, innovasjon og virkemiddel

​Ønsker du å bidra til at Norge når klimamålene i 2050? Da er Enova riktig plass for deg. Vårt mandat er å gi fart til det grønne skiftet gjennom å støtte de som går foran med nødvendig teknologi- og markedsutvikling. Nå trenger vi flere engasjerte analytikere med høy faglig kompetanse og evne til å se muligheter og gjøre en forskjell. Vil du bli med på laget?

Mer informasjon om stillingen

Avdeling samfunnsøkonomi har ansvaret for den overordnede faglige og metodiske tilnærmingen som ligger til grunn for operasjonaliseringen av vårt mandat. Avdelingen skal være et fagmiljø for virkemiddelbruk innen energi, klima, innovasjon og omstilling med kapasitet til å gi råd og kunnskap til Staten som oppdragsgiver og samfunnet for øvrig.

Som analytiker hos oss vil du jobbe med å analysere politiske, teknologiske og økonomiske muligheter for reduserte utslipp, innovasjon og omstilling, og hvordan mulighetene kan utløses gjennom ulike virkemidler. Du vil få en viktig rolle i utvikling og formidling av det faglige og metodiske grunnlaget for våre virkemidler og de rådene vi gir til staten som oppdragsgiver og andre interessenter. Å analysere effekten av Enova og ulike rammebetingelser vil også være en sentral oppgave. Hos oss får du varierte oppgaver tett på både aktører i markedet, andre myndigheter og ulike kunnskapsmiljøer.

Vi tror du har gode forutsetninger for å lykkes hvis du har sterke analytiske evner og et engasjement for klimaspørsmål, innovasjon og omstilling. Videre er det en fordel hvis du har erfaring med analyse i skjæringspunktet mellom politikk, økonomi og omstilling. 

Kunnskap og ferdigheter du bør ha:

Samfunnsøkonomisk kompetanse på master eller phd-nivå, eller samfunnsfaglig og statsvitenskapelig kompetanse med relevans for Enovas mandat på tilsvarende nivå.

Praktisk erfaring med metodeutvikling og virkemiddelforvaltning og/eller erfaring fra forsknings- og analysevirksomhet på høyt nivå, inkludert formidling.

Kompetanse innen bruk av tverrfaglige metoder og moderne forsknings- og analysemetoder, både kvalitative og kvantitative.

Vi lever etter våre verdier; modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon «Livskraftig forandring». Velkommen på laget!

Søknadsfrist er 09. oktober, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp.

Søk her

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med Enova ved direktør avdeling Samfunnsøkonomi Øyvind Leistad, tlf. +47 995 18 008, eller vår rådgiver Emil Lutterloh-Lie, tlf. +47 468 91 281 i The Assessment Company.

Henvendelser til The Assessment Company kan gjøres i full fortrolighet.


I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.