Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
2 personer som snakker utefor en bygning

Ledige stillinger

Enova investerer årlig rundt 3 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi har cirka 90 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim i nye lokaler på Brattørkaia.

Stillinger

Enova søker dataingeniør/dataanalytiker!

Vi i Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon samt skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet. Årlig investerer vi 4-6 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Våre virkemidler er rettet mot å løse opp i markedssvikt og barrierer for senfase teknologiutvikling og tidligfase markedsutvikling. Slik bidrar vi til å øke omstillingstakten og gjøre omstillingen mer økonomisk bærekraftig for Norge enn den ellers ville vært. Enovas primære mål er å bidra til omstilling gjennom varige markedsendringer. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi er lokalisert i Trondheim og har 85 medarbeidere.

Søknadsfrist: 2023-09-29

Klikk her for å søke

Rådgiver/Seniorrådgiver

Enova søker nå etter rådgiver/seniorrådgiver som skal jobbe med landtransport og mobilitet for omstillingen til lavutslippsamfunnet. Dette

Søknadsfrist: 2023-10-10

Klikk her for å søke

Økonomikonsulent

Enova investerer årlig 5-7 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. I rollen som økonomikonsulent

Søknadsfrist: 2023-10-08

Klikk her for å søke