Ledige stillinger

Enova investerer årlig rundt 3 milliarder kroner i energi- og klimatiltak i norsk næringsliv og offentlig sektor. Gjennom målrettede virkemidler og tett samarbeid med markedet er Enova en drivkraft for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Enova er eid av Klima- og miljødepartementet. Vi har 80 medarbeidere og er lokalisert i Trondheim i nye lokaler på Brattørkaia.

Vil du være med og sikre at data får forretningsverdi?

Vi søker flere IT-arkitekter som styrker oss i å bli en datadrevet organisasjon

Enova jobber med Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og skal i nært samspill med markedet bidra til at ny energi- og klimateknologi utvikles og tas i bruk i alle sektorer i samfunnet. For å lykkes med det har vi høye ambisjoner for utviklingen av egen organisasjon, hvor en av våre ambisjoner er å bli en foregangsbedrift på digital transformasjon i offentlig forvaltning. Et ledd i dette er å bli en datadrevet organisasjon som tar i bruk nye teknologiske muligheter i vår utvikling av virksomheten.

Nå søker vi flere nysgjerrige og drivende kollegaer som er opptatt av hvordan IT kan bidra til å videreutvikle forretningsprosesser for å nå virksomhetens mål.

Vil du bli med på laget?

Sentrale oppgaver i det daglige arbeidet

Hos oss vil du:

  • bidra aktivt til at Enova oppleves som offensiv og nyskapende på digitale løsninger
  • være en rådgiver i grensesnittet forretningsmessige behov og digitale løsninger
  • avdekke, lede eller delta i virksomhetens behov for digital utvikling
  • bidra til å få full effekt av kompetansen og innovasjonskraften hos våre strategiske IT-leverandører

Hvem ser vi etter?

Vi søker deg som evner å bygge bro mellom forretning og teknologi, og som jobber bredt i organisasjonen for å transformere tjenester og arbeidsprosesser. Du trives med å skape resultater sammen med andre, og er en aktiv relasjonsbygger med bred kontaktflate i IT-bransjen.

Fagkunnskapen din er knyttet til forståelse for verdien av data hvor IT-arkitektur blir anvendt innenfor sikkerhet, skytjenester, informasjonsmodellering, integrasjoner eller systemutvikling for å løse forretningsbehov. Du har erfaring fra digital transformasjon -i lys av innvirkningen dette har på mennesker og organisering – og er opptatt av å skape en kultur for datadrevne beslutninger.

Du har høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Du har erfaring fra å omsette forretningsmessige behov til gode eksterne brukerløsninger og tilhørende intern transformasjon. I tillegg har du gode kommunikasjonsferdigheter og evner å bygge sterke relasjoner på tvers av forretning og IT.

Som ansatt og kollega er du tydelig, strukturert, målrettet og prestasjonsorientert. Du ser på deg selv som både initiativrik og kreativ, og har en positiv tilnærming til endringer. Lagspiller og løsningsorientert er ord som beskriver personligheten din. Du er nysgjerrig av natur, og evner å tenke helhetlig og strategisk. Du må evne å legge planer og omsette disse til handling. I tillegg er du utviklings- og læringsorientert og med høy gjennomføringsevne.

I Enova synes vi det er viktig å:

  • ta ansvar for egen kompetanseutvikling i dialog med nærmeste leder
  • bidra til å videreutvikle Enova og denne rollen gjennom å ta initiativ og tenke nytt
  • ta ansvar for Enovas arbeidsmiljø gjennom å anerkjenne kollegers kompetanse, vise omtanke og gi støtte
  • bidra til informasjonsutveksling, innsikt og samhandling i tråd med ambisjonen i Enovaprosessen

Enova er en verdibasert organisasjon og har valgt å legge styrkebasert ledelse til grunn for utviklingen av selskapet og den enkelte medarbeider. Vi lever etter våre verdier; modig, grundig, lærende og markedsnær, og motiveres av vår visjon «Livskraftig forandring».

Vi tilbyr spennende utfordringer og muligheter i en kunnskapsintensiv virksomhet fylt med stort engasjement og utviklingsvilje. Miljøet i Enova er preget av høye krav og dyktige medarbeidere. Stillingen rapporterer til IT-leder.

Videre prosess

Søknadsfrist er 29.10.20, men vi ønsker gjerne at du viser din interesse i god tid før fristens utløp

Du kan søke her

Arbeidssted er Enovas kontor i Trondheim.

Ønsker du ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med IT-leder Atle S. Ruud, tlf. 906 26 547, eller vår rådgiver Kirsti Kalseth Sjøhaug i Headvisor, tlf. 977 31 680.

Henvendelser til Headvisor kan gjøres i full fortrolighet.

For å fremme mangfold og variasjon blant våre ansatte ønsker vi å komme i kontakt med kvalifiserte søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.