Varmepumpe

Avtrekksvarmepumpe

Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en avtrekksvarmepumpe

Endring i støtte til avtrekksvarmepumpe fra 1. januar 2021

Fra 1. januar 2021 fjernes støtten på 5.000 kroner til avtrekksvarmepumpe.

For å få støtte må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal senest 31. desember 2020.

På grunn av koronasituasjonen har Enova valgt å utsette disse endringene til  1. januar 2021.

Les hvorfor vi endrer støtten

En avtrekksvarmepumpe, også kalt ventilasjonsvarmepumpe, kan dekke en betydelig del av oppvarmingsbehovet ditt. Den henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken, og gjenbruker den til romoppvarming, varmtvann og forvarming av frisk luft.

En avtrekksvarmepumpe egner seg godt for deg som:

  • Vil ha en fornybar varmekilde.
  • Har avtrekksventilasjon, men ikke balansert ventilasjon.
  • Bor i leilighet eller en godt isolert bolig med lite varmetap gjennom tak og vegger.
  • Har vannbåren gulvvarme og ønsker et rimelig og plassbesparende alternativ til separat varmesentral, bereder, automatikk og ventilasjon.

Du kan også få støtte til en avtrekksvarmepumpe i din fritidsbolig. 

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en varmepumpe til din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Varmepumpen må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. På grunn av koronasituasjonen er denne grensen utvidet til 20 måneder for søknader innsendt fra og med 24.mars til og med 31.desember.

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til en avtrekksvarmepumpe også når du bygger nytt.

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer.

Hva får jeg i støtte?

Du kan få tilbake inntil 5.000 kroner når du får installert en avtrekksvarmepumpe. 


Hva koster det?

En avtrekksvarmepumpe kan koste fra 70.000 kroner og oppover, avhengig av hvor kraftig den er. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Vi anbefaler å kontakte flere leverandører for pristilbud og referanser. 

Dersom du i tillegg velger å installere energimålere for strøm og varme til varmepumpen, vil det koste noen tusenlapper ekstra.

Hvor mye kan jeg spare?

En vanlig enebolig har et energibruk på cirka 25.000 kWh i året, hvorav cirka 18.750 kWh går til oppvarming av tappevann og rom. Du kan spare 8.400 kWh med en avtrekksvarmpumpe. Ut fra en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du spare 8.400 kroner i året.

Enova anbefaler at du installerer energimåler for strøm og varme til varmepumpen, slik at du kan kontrollere varmepumpens ytelse og at den gir den besparelsen du betaler for. 

Hvordan får jeg støtte?

Når varmepumpen er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.

Gode grunner til å velge avtrekksvarmepumpe: 

  • Ventilasjonsluften holder typisk 18-25ºC hele året. Det gir stabile driftsforhold og relativt høy varmefaktor.
  • I boliger uten ventilasjonsanlegg kan energien i avtrekksluften gjenvinnes i stedet for å gå tapt.
  • Siden varmtvannsforbruket er stabilt hele året, vil en avtrekksvarmepumpe alltid gjøre nytte for seg.
  • Koster lite å kjøpe og montere.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere avtrekksvarmepumpe med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet.

Beregn beløpet du kan få
Ditt støttebeløp: 0
Motta 25% av dine totalkostnader inntil maksimalt støttebeløp på kr 5000,-
Motta støtte på 1-2-3
1 Gjennomfør tiltak 2 Send inn kvittering 3 Motta utbetaling
Registrer her

Publisert 27.12.2016