NTE Marked

Antall husholdninger i prosjektet: 1.200

Kontaktperson: Jakob H. Krogsrud (tlf. +47 957 58 359)

NTE har som målsetting å bli et ledende selskap i omstillingen til det nye energisystemet. Vi tror våre kunder i fremtiden vil etterspørre en større grad av helhetlige tjenester, både innenfor installasjon, drift, overvåkning, energiledelse og kundeopplevelser.

NTE Marked ønsker med denne piloten å tilby kunder nye tjenester og informasjon via en ny digital kundefront – appen Mitt Energihjem. Appen kombinerer data fra ulike energikilder og har et digitalt wattmeter. Målet er å redusere energibruk gjennom å visualisere strømforbruket i sanntid.

Vårt fokus er sammensmeltningen av energi, teknologi og kundeopplevelser, der målet er å kunne levere helhetlige energitjenester og en premium kundeopplevelse. Enova-prosjektet og vårt kundekonsept «Mitt Energihjem» vil spille en sentral rolle i dette arbeidet.

Bor du i Steinkjer-området og ønsker å bli pilot? Da kan du melde din interesse her.