NTE Marked

Aktører: NTE Marked, Evry, Energiportalen (Entelligens), Cuculus, Eggs og Smart Media
Antall husholdninger i prosjektet: 1 200

Kontaktperson: Erik Hatling (tlf. 934 88 018)

NTE har som målsetting å bli et ledende selskap i omstillingen til det nye energisystemet. Vi tror våre kunder i fremtiden vil etterspørre en større grad av helhetlige tjenester, både innenfor installasjon, drift, overvåkning, energiledelse og kundeopplevelser.

NTE Marked ønsker med denne piloten å tilby kunder nye tjenester og informasjon via en ny digital kundefront – appen Mitt Energihjem. Appen kombinerer data fra ulike energikilder og har et digitalt wattmeter. Målet er å redusere energibruk gjennom å visualisere strømforbruket i sanntid.

Vårt fokus er sammensmeltningen av energi, teknologi og kundeopplevelser, der målet er å kunne levere helhetlige energitjenester og en premium kundeopplevelse. Enova-prosjektet og vårt kundekonsept «Mitt Energihjem» vil spille en sentral rolle i dette arbeidet.