Sitemap
Søk
LOGG INN

Nytt støttetilbud til hydrogen-aktører

Gjennom det nye tilbudet støtter Enova forprosjekt som utreder. Vi dokumenterer også et grunnlag for å fatte en beslutning om investering i et produksjonsanlegg. Anlegget skal produsere hydrogen til bruk som drivstoff innen maritim sektor. 

Forprosjektet vil gi nødvendig dokumentasjon for å søke Enova om støtte til etablering av selve produksjonsanlegget og eventuelt nødvendig infrastruktur.

Les mer om tilbudet
EUs Innovasjonsfond

EUs Innovasjonsfond

Enova forvalter Norges deltakelse i EUs nye innovasjonsfond. Fondet er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi. Fra 17. september er det også mulig å søke om Prosjektetableringsstøtte for EUs Innovasjonsfond fra Enova.

Enova med variert hydrogen-tilbud

Enova med variert hydrogen-tilbud

Enova kan gi økonomisk støtte til aktører som ønsker å ta i bruk ny teknologi. Dette er om de ønsker bruk av hydrogen innen transport og industrien. Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering. Norge kan få en vesentlig fremtidig verdiskaping basert på eksport av både hydrogenteknologi og hydrogen som en ren energibærer.

Enovas aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh