Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
3D modell av hus med varmepumpe
Varmepumpe

Luft-til-luft-varmepumpe

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en luft-til-luft-varmepumpe er et slikt tiltak.

Prisen på en luft-til-luft-varmepumpe avhenger av merke, modell og hvor avansert den er. De kraftigste modellene med tidsstyring og temperaturkontroll er naturlig nok dyrere enn de enkle som kun har termostat. Gode varmepumper koster normalt 18-30.000 kroner inkludert montering. Levetiden er normalt 12-15 år.

Du som har stort varmebehov sparer mest. Dessuten kan riktig størrelse og varmeytelsen på varmepumpen spille inn, i tillegg til utforming og drift av varmeanlegget.

En vanlig enebolig bruker cirka 25.000 kWh i året. Du kan spare 4.800 kWh på en luft-til-luft-varmepumpe. Ut fra en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr per kWh, vil du spare omtrent 72.000 kroner i løpet 15 år.

Enova støtter energitiltak i en markedsintroduksjon – når etterspørselen er lav og prisene høye. Enova støttet luft-til-luft-varmepumper tidligere. Nå er tiltaket blitt så godt etablert at markedet regulerer seg selv. 

Luft-til-luft-varmepumpen består av en eller flere deler som skal monteres innendørs, og en del som skal monteres på utendørs. Delene er knyttet sammen med kjølerør og en elektrisk kabel.

Riktig plassering av innedelen:

 • Varmen fra innedelen må spres fritt til andre rom. Tenk derfor gjennom hvor innedelen plasseres.
 • Plasser varmepumpen slik at dere ikke trenger å irritere dere over støy.
 • Du som bor i hus med flere plan, bør plassere innedelen på nederste plan nært en åpen trapp.
 • Gjerne installer flere innedeler.

Riktig plassering av utedelen: 

 • Fest delen på et stativ på bakken eller til grunnmuren – ikke til kledningen på huset.
 • Sørg for god drenering vekk fra huset. Det skilles nemlig ut en del vann ved avriming.
 • Sørg for at den er skjermet mot vær og vind, gjerne med et overbygg.
 • Plasser varmepumpen slik at støyen ikke forstyrrer deg og naboene.

Riktig bruk ved kjøling:

 • Varmepumpen kan reverseres om sommeren, for å brukes til å kjøle ned boligen. Fuktigheten i luften vil kondensere til vann i innedelen. Derfor er drenering viktig. 
 • Kjøling øker energibruken og reduserer gevinsten av varmepumpen. Derfor bør du ikke reversere varmepumpen oftere enn nødvendig.

Montering, demontering og vedlikehold:

 • Egenmontering av varmepumpe er forbudt, og utgjør en helse- og sikkerhetsrisiko.
 • De fleste små varmepumper bruker klimagassene HFK. Disse gassene skal vi ha minimalt utslipp fra. Norske forskrifter sier derfor at alt arbeid i kuldekretsene på varmepumpen skal utføres av sertifisert personell fra sertifiserte bedrifter.
 • Sertifiserte montører sikrer riktig håndtering av varmepumpen, og du unngår unødvendige utslipp av kuldemedium. 
 • I tillegg får du en varmepumpe som fungerer mer stabilt og gir optimal oppvarmingseffekt.

Kombinasjonsmuligheter

Det kan være lurt å kombinere en luft-til-luft-varmepumpe med andre energitiltak. Gjør du tiltak som støttes av Enova, får du penger tilbake.

Publisert 27.12.2016