Smarte energi- og klimatiltak

Privatpersoner kan gjøre en forskjell ved å ta smarte klimavalg. Enovatilskuddet gir støtte til gode energi- og klimatiltak. Vi gir også råd om tiltak du kan gjennomføre uten støtte.