Landtransport

Norsk landtransport er en næring med små marginer, men med et stort potensial for å redusere utslipp. Norge går foran, og globalt har vi verdifull erfaring når det gjelder overgangen til utslippsfri persontransport. Vi har mulighet til å ta denne rollen også innenfor tyngre transportmidler, gitt at vi bygger videre på erfaringen og kunnskapen vi har tilegnet oss.

Les om hva vi gjorde i 2022
To tog på et togspor To tog på et togspor

Aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2