Landtransport

Transport står for omtrent 30 prosent av klimagassutslippene i Norge, og spiller en viktig rolle når målet er et samfunn med minimalt utslipp. Om vi skal nå dette målet er vi avhengige av utvikling av klimavennlige transportmidler til lands, til vanns og luften – og vi er i full gang.

Les om hva vi gjorde i 2023
Landtransport Landtransport

Aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2