Saksbehandlingstid sommer 2022

I forbindelse med avvikling av ferie i sommer må det påregnes noe lengre saksbehandlingstid. 

Dersom det oppstår utfordringer i søknadsprosessen så kan du ta kontakt med Enova Svarer på tel. 08049. 

Landtransport

Norsk landtransport er en næring med små marginer, men med stort potensial for å redusere både drivstoff-forbruk og utslipp. Vi kan bidra til å øke konkurransekraften for transportører ved å ta i bruk ny energi- og klimateknologi.

Landtransport Landtransport

Støttetilbud til landtransport

Enova har to typer støtteprogrammer: Støtte til teknologi og innovasjon og markedsutvikling.

Støttetilbud til landtransport

Aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Klimaresultat:
0 kt CO2

Nyttige lenker