Landtransport

Norsk landtransport er en næring med små marginer, men med stort potensial for å redusere både drivstoff-forbruk og utslipp. Vi kan bidra til å øke konkurransekraften for transportører ved å ta i bruk ny energi- og klimateknologi.

Landtransport Landtransport

Støttetilbud til landtransport

Enova har to typer støtteprogrammer: Støtte til teknologi og innovasjon og markedsutvikling.

Støttetilbud til landtransport

Aktivitet siste 12 måneder

Se prosjektlisten
Antall prosjekter støttet:
0 prosjekter
Støtte tildelt:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh

Nyttige lenker