Landtransport

Norsk landtransport er en næring med små marginer, men med stort potensial for å redusere både drivstoff-forbruk og utslipp. Vi kan bidra til å øke konkurransekraften for transportører ved å ta i bruk ny energi- og klimateknologi.

For å nå lavutslippsamfunnet må klimagassutslippene kraftig ned, også langs norske veier, men vi i Enova vet at det kan være kostbart å investere i ny energi - og klimateknologi. Vi kan hjelpe deg med den risikokapitalen du trenger for å gjøre det økonomisk gjennomførbart å velge klimateknologi som reduserer utslippene i dine kjøretøy. Dette kutter også driftskostnadene, øker lønnsomheten og gir transportbedriften din mer konkurransekraft. 

Ta kontakt med oss!

Har du spørsmål om støtteprogrammene innenfor landtransport eller trenger hjelp med søknaden, hjelper vi deg gjerne. Fyll ut skjemaet under.

Gruppe

Aktuelle støtteprogrammer