Søk
LOGG INN

Landtransport

Norsk landtransport er en næring med små marginer, men med stort potensial for å redusere både drivstoff-forbruk og utslipp. Vi kan bidra til å øke konkurransekraften for transportører ved å ta i bruk ny energi- og klimateknologi.

Støttetilbud til landtransport

Enova har to typer støtteprogrammer: Støtte til teknologi og innovasjon og markedsutvikling.

Støttetilbud til landtransport

Prosjektene Enova har støttet

Se prosjektlisten
Prosjektene vi har støttet siste 12 mnd:
0 tiltak
Dette har vi gitt i støtte:
0 mrd. kr.
Resultat energireduksjon:
0 TWh

Nyttige lenker