Ringeriks-Kraft

Ringeriks-Kraft deltar i Enovas AMS-prosjekt.

Aktører: Ringeriks-Kraft Strøm, Ringeriks-Kraft Nett, E-Smart Systems, Frischsenteret, E2U
Antall husholdninger i prosjektet: 2 000

Vi skal finne ut om og hvordan sanntidsvisning av forbruk påvirker måten vi bruker strøm på. AMS-målere gir tilgang på mer detaljert informasjon om hvordan vi bruker strøm. Vil det at denne informasjonen blir tilgjengelig for forbrukeren endre forbruket? Og vil sanntidsvisning av forbruket og styring av enkeltkomponenter i hjemmet føre til ytterligere endring?

Kunden vil kunne følge forbruket i sanntid gjennom en egen app.

Mer informasjon: https://www.energipilot.no/
Kontaktperson: Live Dokka (tlf. 414 53 504)