Kraftriket

Kraftriket deltar i Enovas AMS-prosjekt.

Antall husholdninger i prosjektet: 1.000

Vi introduserte en egen kundeapp i 2015 der alle strømkunder får informasjon om eget forbruk, time for time. Kundenes tilbakemelding på dette er at det er nyttig informasjon for dem, og vi har flere eksempler på at kunder av avdekket egne «strømtyver». Gjennom prosjektet Energipilot tar vi informasjon litt lengre og tilbyr kundene å se eget forbruk i sanntid. Vi vil analysere om denne informasjonen medfører endring av forbruket når det kommer til nivå eller mønster.

Når man har sanntidsvisning vil enkelte kanskje også ønske å styre enheter i eget hus, og vi vil også undersøke om kunder som har styring har avvikende forbruksmønster fra kunder uten styring.

Med innføringen av AMS-målere får nettselskapene også mer informasjon om kundenes faktiske forbruksmønster. Det har lenge vært snakk om å innføre en mer rettferdig og hensiktsmessig nettariffering, og med AMS-måleren har nettselskapene mulighet til det. Vi har tro på at kundene vil endre eget forbruk med annen tariffering, men vet ikke hvor stor effekten er, hvis den finnes. Men dette tar vi mål av oss å finne ute av, ved å teste om og hvordan strømforbruket til kunder med effekttariffer endrer seg.

Mer informasjon: https://www.energipilot.no/
Kontaktperson: Live Dokka (tlf. 414 53 504)