Et viktig bidrag til lavutslippssamfunnet

Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering av transport og industri i Norge. Norge kan også få vesentlig fremtidig verdiskaping basert på eksport av både hydrogenteknologi og hydrogen som en ren energibærer. Innen hydrogenområdet er det stor utvikling, og det er betydelige politiske og industrielle ambisjoner i Norge og internasjonalt. Dette understrekes av Regjeringens strategi og veikart for hydrogen.

Et teknologiområde hvor det skjer mye

Det er viktig å få demonstrert løsninger for bruk av hydrogen i industriell og full skala i transportsektoren og industrien. Slik kan vi bidra til at kostnadene for løsningene synker og at barrierene blir lavere for dem som kommer etter. 

Foreløpig koster det vesentlig mer å ta i bruk hydrogen sammenlignet med fossile alternativer. I tillegg er det økt risiko ved å ta i bruk ny teknologi. 

Hydrogenløsninger skal bli økonomisk bærekraftige sammenlignet med fossile alternativer. Men for å realisere dette er det viktig at det fremdeles skjer utvikling av teknologiene slik at kostnadene går ned. Derfor bidrar Enova med økonomisk støtte til aktører som både ønsker å pilotere og bruke ny hydrogenteknologi langs hele verdikjeden. 

Har du spørsmål knyttet til Enovas arbeid med hydrogen-aktører? 


Da kan du ta kontakt med:

Hydrogen-prosjekter Enova har støttet

Enova har gitt støtte til flere hydrogen-prosjekter de siste årene. Her kan du se hvilke prosjekter (klikkbare lenker):

Støttetilbud

Her finner du Enovas støttetilbud innenfor hydrogenfeltet.

Støttetilbud