Et viktig bidrag til lavutslippssamfunnet

Hydrogen er en energibærer som kan bli viktig for avkarbonisering av transport og industri i Norge. Norge kan også få vesentlig fremtidig verdiskaping basert på eksport av både hydrogenteknologi og hydrogen som en ren energibærer. I Hydrogenfeltet er det er stor utvikling, og hvor det er betydelige politiske og industrielle ambisjoner i Norge og internasjonalt. Dette understrekes av Regjeringens strategi og veikart for hydrogen.

Et teknologiområde hvor det skjer mye

Det er viktig å få demonstrert løsninger for bruk av hydrogen i industriell og full skala i transportsektoren og industrien. Slik kan vi bidra til at kostnadene for løsningene synker og at barrierene blir lavere for dem som kommer etter. Foreløpig koster det vesentlig mer å ta i bruk hydrogen sammenlignet med fossile alternativer. I tillegg er det økt risiko ved å ta i bruk ny teknologi. Derfor bidrar Enova med støtte til aktører som ønsker å ta i bruk hydrogenløsninger. Enova støttet aktører . Da innenfor innen industrien eller i transportsektoren. 

Hydrogenløsninger skal bli økonomisk bærekraftige sammenlignet med fossile alternativer. Men for å realisere dette er det viktig at det fremdeles skjer utvikling av teknologiene slik at kostnadene går ned. Derfor bidrar Enova med økonomisk støtte til aktører som både ønsker å pilotere og bruke ny hydrogenteknologi langs hele verdikjeden. 

Har du spørsmål knyttet til Enovas arbeid med hydrogen-aktører? 


Da kan du ta kontakt med:

Hydrogen-prosjekter Enova har støttet

Enova har gitt støtte til flere hydrogen-prosjekter de siste årene. Her kan du se hvilke prosjekter (klikkbare lenker):

Støttetilbud til teknologiutvikling hydrogen

Her finner du Enovas støttetilbud til teknologiutvikling innenfor hydrogenfeltet.

Teknologiutvikling - Hydrogen til transport og industri