Enova og AMS

Hvordan arbeider Enova med de nye, digitale strømmålerne? Her kan du lese om pilotprosjektet «Smarte målere – smartere forbrukere».

Enova ønsker at de smarte målerne som uansett kommer, blir utnyttet til fulle, gjennom tilleggs-løsninger med kommunikasjon mot sluttbruker. Vi tror at smarte målere gir smartere forbruk: Når forbrukerne får direkteinformasjon om strømforbruket sitt, settes de også bedre i stand til å styre det. Gode løsninger kan gi en ny energihverdag hvor folk kan få tilpassede råd og forslag til hvordan de kan redusere energibruken. 

Derfor har Enova sammen med NVE tatt initiativ til prosjektet «Smarte målere – smartere forbrukere». Dette prosjektet tester ut ulike nyskapende formidlingsløsninger som gir forbrukeren oversikt over strømforbruket i sanntid, alt fra enkle mobil-apper som kun viser strømbruken, til avanserte systemer som f.eks. kan styre varmtvannsberederen din. 

Prosjektet skal avdekke hvilke typer løsninger som er best egnet til å motivere til å spare strøm. Kunnskapen som skapes gjennom prosjektet kan brukes videre både nasjonalt og internasjonalt.

Enova støtter seks pilotprosjekter i Norge med til sammen 46,4 millioner kroner. Nærmere 15.000 norske hjem blir involvert. Resultatene fra prosjektene vil bli analysert og evaluert for å finne ut blant annet hvilke systemer for sanntidskommunikasjon og tilhørende løsninger som gir best resultat for ulike kundegrupper. 

Hvem deltar i prosjektet?

Pilotprosjekter pågår nå hos Eidsiva Marked, Fjordkraft, Smart Energi, OSS Norge, NTE Marked og Kraftriket med samarbeidspartnere.

Les mer om prosjektene.

Hvem står bak prosjektet?

Enova og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har tatt initiativ til prosjektet. Enova bidrar med 46,4 millioner kroner i støtte til de involverte markedsaktørene.

Hva er hensikten med prosjektet?

Prosjektet skal avdekke hvilke typer løsninger som er best egnet til å motivere til å spare strøm. Dette blir et nyttig prosjekt for bransjen som helhet. Nå vil man ikke lenger trenge å spekulere på hva som vil fungere, nå finner vi det ut. 15.000 strømabonnenter er et stort utvalg som vil gi pålitelige svar om hva slags type løsninger som virker og ikke virker.