Eidsiva

Eidsiva deltar i Enovas AMS-prosjekt.

Aktører: Eidsiva Marked, Gudbrandsdal Energi, Eliq
Antall husholdninger i prosjektet: 1 500

Vi ønsker å teste ut teknologi for energiinformasjon og styring i praksis, og høste erfaringer om effekten av at vanlige forbrukere har utstyr for dette. På denne måten vil vi bidra til å finne kostnadseffektive løsninger for energireduksjon og øke bevisstheten rundt energisparing.

Husholdningene i prosjektet fordeles slik:
  • 300 med eliq Energy Online som eneste utstyr
  • 300 med eliq Energy Online og tilhørende touch-display
  • 900 med LifeSmart styringspakke (ved start får alle to styringselement, én multisensor og én transmitter for måleravlesing, i 2018 vil 600 av disse få tilgang til varmepumpestyring og smarte styringsalgoritmer) 

Mer informasjon: https://www.eidsivastrom.no/le...
Kontaktperson: Lars Eivind Stagrim Have (tlf. 481 64 678)Les mer om AMS

Smarte strømmålere (AMS) Enova og AMS Alle pilotprosjektene