Eidsiva

Eidsiva og Gudbrandsdal Energi deltar i Enovas AMS-prosjekt.

Antall husholdninger i prosjektet: 1.500

Med de nye målerne vil kundene få større mulighet til å følge med på energibruken sin. Det vil også kunne gi kundene mulighet til å styre energibruken ved bruk av tilpasset utstyr. Målet er å senke energibruken, slik at man bruker energien fornuftig.

Eidsiva og Gudbrandsdal Energi har derfor gått sammen om et pilotprosjekt der vi ønsker å teste ut teknologi for energioppfølging og styring i praksis. Vi ønsker å høste erfaringer om hva effekten blir når vanlige forbrukere har utstyr for dette. På denne måten vil vi bidra til å finne kostnadseffektive løsninger for energireduksjon og øke bevisstheten rundt energisparing. Som energileverandører ser vi på dette som vårt samfunnsansvar.

Kontaktperson: Lars Eivind Stagrim Have (tlf. 481 64 678)

Foto: Eidsiva

Les mer om AMS

Smarte strømmålere (AMS) Enova og AMS Alle pilotprosjektene