Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Rørlegger som legger vannbåren gulvvarme

Informasjon for leverandører til boliger og boligbygg

Justeringer i Enovatilskuddet høsten 2023

Nytt støttetiltak - varmepumpebereder

Fra 1. september lanserer Enova et nytt støttetiltak for varmepumpebereder. Boligeiere kan få inntil 5.000 kroner i støtte for en varmepumpebereder. Varmepumpebereder anbefales for den som trenger en ny varmtvannsbereder og bor i en bolig uten vannbårent varmeanlegg. Les mer her.

Krav til fakturadokumentasjon endres

Fra 1. september endres kravet til fakturadokumentasjon fra 20 til 12 måneder. Det vil si at fakturadokumentasjon ikke kan være eldre enn 12 måneder fra søknadstidspunkt. 

Justerte støttesatser

Fra og med 2. oktober ble støtten til Solcelleanlegg, Balansert ventilasjon, Lett elmotorsykkel og Smart varmtvannsbereder redusert. Dato for justeringer og nivåer på støttesatser fremgår av tabellen nedenfor.  

Oversikt over nedjustering av støttesatser i Enovatilskuddet fra og med 2. oktober:

Tiltak

Støttesats før 2. oktober

Støttesats fra og med 2. oktober

Solcelleanlegg

7 500 kr + 2 000 kr per kW

7 500 kr + 1 250 kr per kW

Balansert ventilasjon

10 000 kr

5 000 kr

Lett elmotorsykkel

15 000 kr

11 000 kr

Smart varmtvannsbereder

5 000 kr

4 000 krViktige endringer i Enovatilskuddet

Endring av kompetansekrav for tiltaket «Helhetlig oppgradering av bygningskroppen»  fra 1. januar 2022:

Vi minner om at fra 1. januar 2022 er det kun «Sentral godkjenning for ansvarsrett» og Mesterbrev  som godkjennes som dokumentasjon på kompetanse for utførende foretak i oppgraderingsprosjekter som søker støtte. Dette er kvalitetsordninger der foretaket har dokumentert kvalifikasjonskrav til faglig kompetanse, praksis og ledelse. Enova ønsker med dette å bidra til økt profesjonalisering og kvalitet hos byggaktører som arbeider med rehabilitering av boliger. Etter 1. januar 2022 vil det ikke lenger være mulig å bruke egenerklæringsskjema 5181 for ansvarsrett i byggesak som dokumentasjon på kompetanse.

Se alle energi- og klimatiltakene i Enovatilskuddet