Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
2 barn som leker på lekeplass utenfor leiligheter

Smarte strømmålere (AMS)

Smarte strømmålere gir deg nye muligheter for å styre strømforbruket i hjemmet ditt. Til beste for lommeboka og forsyningssikkerheten.

AMS står for «avanserte måle- og styringssystemer». Begrepet brukes om de nye digitale strømmålerne som innen 1. januar 2019 skal være installert i alle norske husholdninger. Den nye måleren registrerer kontinuerlig hvor mye strøm du bruker, og innrapporterer forbruket ditt automatisk hver eneste time. Da slipper du å lese av strømmen selv.

AMS-målerne er viktige på veien mot et smartere og mer fleksibelt energisystem. Økt strømforbruk og ujevn belastning på kraftnettet krever kostbare utbygginger av nettet, som det til syvende og sist er strømkundene som må betale for gjennom nettleien. Med AMS-målerne kan man redusere behovet for slike investeringer, gjennom redusert strømforbruk og jevnere belastning. Det gir derfor billigere strøm for oss alle.

Først og fremst blir strømregningen mer nøyaktig, fordi måleren leser av strømmen av kontinuerlig. Strømprisen varierer fra time til time, og med dagens system finnes det ingen mulighet til å vite når du faktisk bruker strøm. Alt strømleverandøren har å forholde seg til i dag, er hvor mye strøm du har brukt mellom de to siste gangene du leste av strømmåleren, og hvis du har vært sløv med å lese av strømmen, må de estimere forbruket ditt. Med AMS er estimater og vektede snittpriser en saga blott. Du betaler for den strømmen du bruker, ut fra hva strømprisen var da du brukte den.

Om strømregningen blir høyere eller lavere med nøyaktig avregning, vil avhenge av bruksmønsteret ditt i dag. Samtidig gir AMS nye muligheter for å styre strømforbruket og dermed for å spare penger.

De nye målerne gir muligheter for tjenester som å kunne følge med på ditt eget strømforbruk via en app på mobilen. Mer avanserte tjenester kan også automatisere strømforbruket ditt, slik at for eksempel varmtvannsberederen og elbilen trekker strøm når strømprisen er lavest og strømbruken har minst belastning på nettet.

Hør med strømleverandøren din om hvilke løsninger de kan tilby.

For å hindre misbruk av data og personopplysninger, er nettselskapene pliktige til å etablere nødvendige sikkerhetssystemer og rutiner som hindrer at personopplysninger kommer på avveie og at uvedkommende får tilgang til andres AMS-systemer.

Hvem som ellers får tilgang til informasjonen om strømforbruket ditt, avhenger av hvilke tilleggstjenester du vil benytte. I slike tilfeller er det alltid du som gir leverandørene tilgang.

Ja, den nye måleren gjør det mulig for strømselskapene å ta betalt ut fra hvor mye du belaster strømnettet på det meste. Det er dette som ofte omtales som effekttariffering

I Norge har vi god tilgang på energi, men nettet er ikke dimensjonert for at for mange bruker for mye av den på en gang. En måte å forstå dette på, er å se på energien vi bruker som biler, og effekten som kjørefeltene. Man får fint sluset mange biler gjennom et område ved bruk av få kjørefelt så lenge bilene fordeler seg jevnt utover døgnet, men i rushtiden blir det trangt. Skulle man bygget et veisystem som sørget for full flyt også i rushtiden, hadde det blitt kjempedyrt, og man hadde hatt veldig mye ledig kapasitet i resten av døgnet. Likedan er det med energibruken. Hvis vi ikke unngår de verste strøm-«rushtidene» (f.eks. når alle kommer hjem fra jobb og skal lade elbilen og lage middag og vaske klær samtidig), må vi investere i store utbygginger av nettet som det til syvende og sist er oss sluttbrukere som må betale for. Klarer vi i stedet å fordele de samme «bilene» mer utover døgnet (effektforskyve strømbruken), reduseres behovet for utvidelser av «kjørefelt» (nettet).

De nye strømmålerne gjør det lettere for hver enkelt av oss å flytte forbrukstoppene og bruke mest strøm når den er billigst og belaster nettet minst. Om din strømleverandør begynner å ta betalt ut fra hvor mye effekt du bruker, er det altså noe du i større grad kan styre selv ved bruk av nye tilleggstjenester.

Last ned rapporten (PDF) fra Statens strålevern og se hva de sier om smarte strømmålere.