Sitemap
Søk
LOGG INN
Enova bidrar til omlegging av energibruk og energiproduksjon

Om organisasjonen

Enova SF ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Selskapet holder til i Trondheim, har knapt 80 medarbeidere, og eies av Klima- og miljødepartementet.

Stortinget slo i 2016 fast at Enova skal være et sentralt virkemiddel i utviklingen av lavutslippssamfunnet og framtidens energisystem. Samme år inngikk Enova en ny avtale med daværende eier Olje- og energidepartementet om forvaltning av Energifondet fra 2017 til og med 2020. Avtalen innebærer en sterk satsing på reduksjon av klimagassutslipp og støtte til teknologiutvikling. Fra 2017 tok Enova også i bruk lån og garantier som nye virkemidler for å nå målene. 

Enova har vokst og endret seg i takt med samfunnsutviklingen – fra et budsjett på 435 millioner kroner i 2002 til 2,5 milliarder kroner i 2017. Siden oppstarten i 2001 har vi bidratt til å realisere mer enn 7000 prosjekter med en total besparelse på over 22 TWh. Våre tilbud til markedet rettes mot lavere klimagassutslipp, innovasjon og teknologiutvikling. Samtidig arbeider vi for en sikker tilgang til elektrisk kraft gjennom energieffektivisering. 

Sammen med markedet skaper vi den nødvendige omstillingen mot lavutslippssamfunnet. 


Enovas resultatrapport for 2019