Søk

Om organisasjonen

Enova SF er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Selskapet holder til i Trondheim og har 80 medarbeidere.

Stortinget slo i 2016 fast at Enova skal være et sentralt virkemiddel i utviklingen av framtidens energisystem og lavutslippssamfunnet. Samme år inngikk Enova en ny avtale med Olje- og energidepartementet om forvaltning av Energifondet fra 2017 til og med 2020. Avtalen innebærer en sterk satsing på reduksjon av klimagassutslipp og støtte til teknologiutvikling. Fra 2017 tok Enova også i bruk lån og garantier som nye virkemidler for å nå målene. 

Enova har vokst og endret seg i takt med samfunnsutviklingen – fra et budsjett på 435 millioner kroner i 2002 til 2,5 milliarder kroner i 2017. Siden oppstarten i 2001 har vi bidratt til å realisere mer enn 7000 prosjekter med en total besparelse på over 22 TWh. Etter 15 års virke og kontinuerlig utvikling, tar Enova nå et stort steg for å bli en enda viktigere pådriver for en livskraftig forandring mot lavutslippssamfunnet. 

Våre prioriteringer og tilbud til markedet rettes mot lavere klimagassutslipp, innovasjon og teknologiutvikling. Samtidig arbeider vi for en sikker tilgang til elektrisk kraft gjennom energieffektivisering. 

De nye ambisjonene markeres med tre nye programtilbud for støtte til utvikling og demonstrasjon av energi- og klimateknologi. Vi har tro på at dette vil hjelpe flere prosjekter og teknologier ut i verden. 

Sammen kan vi skape den nødvendige omstillingen mot lavutslippssamfunnet.