Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Hjelp og veiledning

Her finner du informasjon og veiledning som er nyttig før, under og etter at du har søkt om støtte fra Enova.

Kom i gang

Du kan få støtte til en rekke energitiltak i den eksisterende helårsboligen eller fritidsboligen din, eller i boligen eller fritidsboligen du holder på å bygge, så lenge formålet med boligen ikke er utleievirksomhet. Ikke alle tiltak er tilgjengelig for alle boliger. Se aktuelle energitiltak for din boligtype.

For tiltakene som inngår i Enovatilskuddet trenger du kun å sende inn kvittering eller annet bevis på at tiltaket er gjennomført av kompetente fagfolk for å få utbetalt støtten. Gå til denne siden for å laste opp kvittering og registrere din søknad om støtte.

3 steg som sier 'gjennomfør tiltak', 'send faktura eller kvittering' og 'motta utbetaling'


Enovatilskuddet er en støtteordning for energitiltak i helårsboliger og fritidsboliger. Gjennom Enovatilskuddet har du som boligeier rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i energismarte løsninger.

Finn aktuelle energitiltak for din boligtype

Hvor mye penger og energi du sparer varierer fra energitiltak til energitiltak. Skal du spare så det virkelig monner, bør du sørge for at boligen din tar vare på varme slik at du kan redusere energibruken som går til oppvarming. Opp mot 60 prosent av energibruken i norske hjem går nemlig til romoppvarming, og en helhetlig oppgradering av bygningskroppen vil derfor gjøre en forskjell. Du vil komme langt også ved å installere varmestyringssystem. Med det får du større kontroll, og kan redusere energibruken til oppvarming med om lag 20 prosent. I tillegg kan du spare mye på å endre varmeløsning. Med dagens lave strømpris tror mange at det er lite å hente, men du kan faktisk spare mange tusenlapper i året hvis du går over til en fornybar varmeløsning. Da vil du bruke mindre energi, samtidig som du får en moderne løsning som øker komforten i hjemmet.

Finn aktuelle energitiltak for din boligtype og les mer om forventet innsparing og støttenivå.

Søknad og gjennomføring

Jo flere energitiltak du gjør – dess mer får du i støtte gjennom Enovatilskuddet. De fleste tiltakene kan kombineres, for eksempel solfangeranlegg og varmegjenvinning av gråvann. Det går imidlertid ikke an å få tilskudd for samme tiltak som er gjort i helårsboligen eller fritidsboligen tidligere. Har du for eksempel fått tilskudd for å installere varmepumpe, får du ikke støtte når du installerer en ny varmepumpe i samme bolig.

For alle tiltakene i Enovatilskuddet må kostnadene være fra de siste 12 månedene før søknadsdato. 

Tidsfristen for registrering av tiltak er satt fordi Enova gir pengestøtte til energitiltak som trenger et ekstra dytt for å bli etablert i markedet. Målet? At salget øker og prisen senkes. Ved å operere med tidsfrister sikrer Enova at støtten gjennom Enovatilskuddet utelukkende går til deg som tar i bruk teknologi som foreløpig ikke har stor plass på det norske markedet.

Tidspunkt for kjøp eller gjennomføring dokumenterer du med fakturadato ved registrering.

For at Enova skal kunne gi deg pengene du har krav på, må du registrere alle fakturaer for energitiltakene du har gjort. Det gjelder både kvitteringene fra innkjøp av utstyr og installasjon. 

 • Fakturadokumentasjonen som sendes inn må være i tråd med norske lover og forskrifter. Jfr. bokføringsloven skal en faktura være nummerert og generert av et fakturaprogram med automatisk generering av fakturanummer. I tillegg skal varen eller tjenesten være beskrevet, merverdiavgift skal være spesifisert og leverandøren skal være tydelig identifisert med adresse og organisasjonsnummer. Du kan ev. ta kontakt med din leverandør for å få en forklaring på dette.
 • Fakturaen må være utstedt til deg, ev. dere, som eier boligen og som registrerer tiltaket.

 

Sjekk energirådgiverregisteret for å finne en energirådgiver nær deg.

Du kan også Google etter en energirådgiver i ditt område. Finner du ingen i nærheten av deg, kan du sjekke om det fins en tømrer, byggmester eller ingeniør med riktige kvalifikasjoner. Det er også mulig å legge ut en forespørsel på mittanbud.no eller finn.no.

Enova gir kun støtte til energirådgivning hvor det kan dokumenteres at energirådgiver tilfredsstiller et av følgende kompetansekrav: 

 1. Energirådgiver tilfredsstiller kravene til ekspert i henhold til Energimerkeforskriften §18 for yrkesbygg og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
 2. Energirådgiver er tømrermester, byggmester eller byggingeniør og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet. 
 3. Energirådgiveren er tømrer og har gjennomført og bestått et av følgende kurs:  «Kurs i energieffektivisering av boliger», «Kurs i prosjektering av passivhus», «Arbeider på eksisterende bygg» (Byggmesterforbundet), «Energidesign og bygningsfysikk» (Fagskolen i Telemark). I tillegg må rådgiveren jobbe i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder. Ansvarsrett dokumenteres enten ved at foretaket har gyldig sentral godkjenning eller har erklært ansvarsrett til kommunen på blankett 5181 i løpet av de siste 12 månedene.

Det kan også være lurt å:

 • Undersøk energirådgiverens hjemmeside og beskrivelse av sine tilbud. Hjemmesiden vil ofte angi om foretaket har de nødvendige godkjenningene.
 • Sjekk om energirådgiveren har relevante referanser fra tilsvarende oppdrag.
 • Snakk gjerne med venner og bekjente. Kanskje de har gode råd i forhold til valg av leverandør og prosessen du skal i gang med.

Du kan også finne en energirådgiver eller en håndverker med tilsvarende kompetanse og sentral godkjenning hos Direktoratet for byggkvalitet

Byggebransjen i Norge består av svært mange aktører. Enova er opptatt av at du skal velge seriøse fagpersoner, slik at arbeidet blir utført på riktig vis. For å få tilskudd må du derfor bruke energirådgiver, snekker, rørlegger og andre fagfolk med gyldig sentral godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Bedrifter med denne godkjenningen er kvalifisert til å jobbe innenfor sitt respektive område. I tillegg har bedriftene dokumentert at de følger norsk lov når det kommer til helse, miljø og sikkerhet og betaling av skatter og avgifter.

Du får ikke støtte gjennom Enovatilskuddet hvis du gjør jobben selv. Dette fordi Enova er opptatt av at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten og energibesparelsen du betaler for. I tillegg ønsker Enova å utvikle markedet for de varene og tjenestene vi støtter, ved å bygge oppunder de seriøse aktørene.

Du kan ikke få støtte til tiltak i nye leilighetsbygg og andre boliger i utbyggingsprosjekt, hvor tiltaket inngår i kontrakt og leveranse fra utbygger. Dette er tiltak der beslutning om gjennomføring og investering tas av utbygger, og der det ikke foreligger fakturaer eller kvitteringer der sluttbruker/kjøper er mottaker for energitiltakene i nybyggprosjektet.

Vi kan støtte tiltak der du som boligeier gjør dette som et tilvalg og der det finnes en egen faktura for tiltaket utstedt direkte til deg som eier av boligen.

Når oppgraderingen er gjennomført og betalt, registrerer du kostnadene og annen relevant dokumentasjon hos Enova. Legg ved denne dokumentasjonen ved registrering:

 • Energiattest fra Energimerkesystemet utført av kvalifisert energirådgiver. Attesten viser hvilket energimerket på boligen etter oppgradering.
 • Energiberegning utført av kvalifisert energirådgiver. Energiberegningen viser om den gjennomførte oppgraderingen kan gi støtte fra Enova. 
 • Kostnadsoppstilling med fakturaer som dokumenterer kostnadene, og som viser at det er brukt kvalifiserte håndverkere. 

Registrering og oppfølging

Du får pengene tilbake på konto. Du oppgir kontonummeret i søknaden. Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente pengene innen 3-8 uker. 

Hvis alt er i orden med saken din kan du normalt forvente penger på konto innen 3-8 uker. For tilskudd til helhetlig oppgradering av bygningskroppen må det derimot påregnes noe lengre saksbehandlingstid, anslagsvis 10-12 uker.