Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
2 gravemaskiner som jobber på en veg
Foto: Skagerak Energi
Bygg og eiendom

Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner

Enova tilbyr støtte ved innkjøp av mobil ladestasjon med batteribank for hurtiglading av elektriske anleggsmaskiner.

Endringer i programkriterier

Fra og med 4. januar 2024 gjelder nye programkriterier. Det innføres blant annet kategorier og det gjøres endringer i kriterier for rangering. Sett deg derfor godt inn i programkriteriene før du søker. 

Alle private og offentlige virksomheter som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og som skal investere i mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner kan søke om støtte. Ved leasing eller leie er det den som skal gjøre investeringen som kan søke om støtte, altså leasingselskap eller utleieselskap. 

Investering i en mobil ladestasjon for elektriske anleggsmaskiner. Investeringer som faller innenfor følgende kategorier godkjennes: 

 1. Mobilt batteri med opptil 300 kWh batterikapasitet, med lader. 
 2. Mobilt batteri med batterikapasitet fra 300 kWh og oppover, med lader. 

Det kan kun søkes om støtte til én mobil ladestasjon per søknad (enten alternativ 1 eller 2). Søker kan sende flere separate søknader. 

Støtten fra Enova kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til 2 millioner kroner per søknad. 

Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Det skal søkes om det beløpet som kreves for å kunne gjøre investeringen.  

Det er konkurranse om midlene. Se hvordan Enova vurderer søknadene i punktet under.  

Søknaden skal inneholde ett tilbud fra forhandler/leverandør. Tilbudet skal inneholde innkjøpspris (kr), batteristørrelse (kWh), ladeeffekt (kW) og øvrige tekniske spesifikasjoner for utstyret det søkes om støtte til å investere i. I søknaden skal søker oppgi hvilket støttebeløp som er nødvendig for å kunne gjøre investeringen. 

Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene prioriteres basert på følgende rangeringskriterier:

 • Støttebeløpet det søkes om delt på batterikapasitet i løsningen man ønsker å investere i (kr støtte/kWh batterikapasitet). Vektes 70 %.
 • Offgrid maks ladeeffekt ut fra lader (per ladepunkt) i kW. Vektes 30 %.

Se nærmere beskrivelse av krav og søknadsprosess i programkriteriene, som du finner lengre ned på siden.

Det stilles krav til søker, prosjekt og søknaden.

Kravene til prosjektet inkluderer blant annet følgende:  

 • Det skal investeres i en mobil ladestasjon som primært skal brukes til lading av elektriske anleggsmaskiner
 • Utstyr skal brukes i Norge
 • Prosjektet skal være gjennomført innen 18 måneder etter vedtak fra Enova

Søknaden skal inneholde tilbud fra forhandler med informasjon om blant annet innkjøpspris, batteristørrelse (i kWh), ladeeffekt (kW), levetid og andre garantier. 

Krav til søker, søknaden, investeringen og rapportering er beskrevet i programkriteriene, som du finner lengre ned på siden. 

For prosjekter som får støtte, er det et krav at utstyret det investeres i blir registrert i Maskinregisteret før utbetaling. 

Det gjøres oppmerksom på at Enova ikke går i dialog med søker etter søknadsfrist. Ikke tilstrekkelig dokumenterte søknader vil bli avvist.

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres for hver runde. 

Søknadsfrister i 2024:

 • 16. februar - Pressemelding
 • 16. mai kl. 12:00
 • 02. september kl. 12:00
 • 01. november kl. 12:00 

Søknadsfrister i 2023:

OBS! Søknader som er innsendt etter frist vil bli avvist.

Til deg som søker "Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner"

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis frem til innsending av søknad.