Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
2 gravemaskiner som jobber på en veg
Foto: Skagerak Energi
Bygg og eiendom

Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner

Enova tilbyr støtte ved innkjøp av mobil ladestasjon med batteribank for hurtiglading av elektriske anleggsmaskiner.

Alle private og offentlige virksomheter som er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund og som skal investere i mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner kan søke om støtte. Ved leasing eller leie er det den som skal gjøre investeringen som kan søke om støtte, altså leasingselskap eller utleieselskap. 

Investering i en mobil ladestasjon for elektriske anleggsmaskiner. Følgende investeringer godkjennes: 

  1. Mobilt batteri med integrert lader. Minimum 70 kWh batterikapasitet og 100 kW ladeeffekt. 
  2. Mobilt batteri og separat lader. Minimum 70 kWh batterikapasitet og 100 kW ladeeffekt. 
  3. Dersom søker allerede eier mobilt batteri med hurtiglader, men ønsker å investere i en ekstra batterienhet for å øke laderens totale batterikapasitet, kan det søkes om støtte til å investere i mobilt batteri uten lader. Søker må da dokumentere at man allerede eier mobilt batteri med hurtiglader, og at den nye batterienheten er kompatibel med laderen man allerede har. Minimum 70 kWh batterikapasitet. 

Det kan kun søkes om støtte til én mobil ladestasjon per søknad (enten alternativ 1, 2 eller 3). Søker kan sende flere separate søknader. 

Støtten fra Enova kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til 2 millioner kroner per søknad. 

Enova kan bare støtte prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtte. Det skal søkes om det beløpet som kreves for å kunne gjøre investeringen.  

Det er konkurranse om midlene. Se neste punkt om hvordan Enova vurderer søknadene.  

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres for hver runde. For 2023 gjelder følgende søknadsfrister:

  • 23. mai 2023
  • 17. november 2023 

OBS! Søknader som er innsendt etter frist vil bli avvist.

Krav til søker, søknaden, investeringen og rapportering er beskrevet i programkriteriene (PDF). 

For prosjekter som får støtte, er det et krav at utstyret det investeres i blir registrert i Maskinregisteret før utbetaling. 

Det gjøres oppmerksom på at Enova ikke går i dialog med søker etter søknadsfrist. Ikke tilstrekkelig dokumenterte søknader vil bli avvist.

Søknaden skal inneholde ett tilbud fra forhandler/leverandør. Tilbudet skal inneholde innkjøpspris (kr), batteristørrelse (kWh), ladeeffekt (kW) og øvrige tekniske spesifikasjoner for utstyret det søkes om støtte til å investere i. I søknaden skal søker oppgi hvilket støttebeløp som er nødvendig for å kunne gjøre investeringen. 

Alle søknader som oppfyller kvalifikasjonskriteriene prioriteres basert på støttebeløpet det søkes om delt på batterikapasitet i løsningen man ønsker å investere i (kr støtte/kWh batterikapasitet). Jo lavere støttebeløp det søkes om per kWh batteri, desto høyere rangeres søknaden i konkurransen. 

Se nærmere beskrivelse av krav og søknadsprosess i programkriteriene (PDF). 

Til deg som søker "Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner"

Les gjennom programkriteriene før du begynner søknadsprosessen. Husk at vi gjerne hjelper deg underveis frem til innsending av søknad.